Luxemburg; Centrum-links kabinet kan verder regeren

LUXEMBURG, 13 JUNI. De algemene verkiezingen in Luxemburg hebben, ondanks een klein stemmenverlies, een overwinning opgeleverd voor de regeringscoalitie van christen-democraten en socialisten.

De christen-democratische premier, Jacques Santer, betoonde zich gisteravond buitengewoon ingenomen met de uitslag, die zijn partij 21 van de 60 zetels opleverde, terwijl de socialisten 17 zetels behaalden. Voor beide partijen betekende dat één zetel verlies. De bejaardenpartij, wier lijsttrekker kort voor de verkiezingen bij een verkeersongeluk om het leven kwam, groeide van vier naar vijf zetels. De liberale oppositie kreeg twaalf zetels.

“Ik ben zeer ingenomen met het resultaat. Het doel van de PSC was de sterkste partij van het land te blijven. Dat doel is bereikt”, aldus Santer die daaraan toevoegde dat er zonder zijn partij in Luxemburg geen regering te vormen is. De verwachting is dat hij als premier zal worden herbenoemd en dat hij opnieuw een coalitie met de socialisten zal vormen. De socialistische leider, minister van buitenlandse zaken Jacques Poos, zei erop te rekenen dat zijn partij in de regering blijft, omdat de socialisten beter met de christen-democraten samenwerken dan de liberalen.

De uitslag van de Europese verkiezingen, die met de nationale verkiezingen samenvielen, leverden een kleine verschuiving op voor de Luxemburgse vertegenwoordiging in Straatsburg. De christen-democraten gingen van drie naar twee zetels, de socialisten behouden hun twee zetels, de liberalen één en de Groenen doen hun intrede met één zetel. (AFP, Reuter)