Lubbers houdt vast aan zijn kandidatuur

DEN HAAG, 13 JUNI. Premier Lubbers vindt nog steeds dat Nederland de voorzitter van de Europese commissie moet leveren en dat hij moet vasthouden aan zijn kandidatuur. VVD-fractieleider F. Bolkestein meent echter dat Lubbers op de Europese Top in Korfoe op 24 en 25 juni geen veto mag uitspreken omdat dit “Nederlandse belangen zou schaden”.

Lubbers ging zaterdag, op een partijraad van het CDA in Utrecht, opnieuw in op zijn kandidatuur. Nederland is volgens Lubbers uiterst geschikt om met andere landen te communiceren. Hij voegde er aan toe dat Frankrijk en Duitsland, die een voorkeur hebben voor de Belgische premier Dehaene, niet onderling mogen uitmaken wie de nieuwe voorzitter wordt. “Europese samenwerking is meer dan de as Bonn-Parijs. Een tafel kan niet op twee poten staan, maar heeft er drie of vier nodig”.

Bolkestein vindt het goed dat Lubbers “voor zichzelf” opkomt maar hij zou in Korfoe geen veto moeten uitspreken om een andere kandidaat te blokkeren. Hij zei volledig achter Lubbers te staan, maar voegde er wel aan toe dat deze in het verleden té weinig zijn visie op Europa heeft uiteengezet.

De VVD-leider zei, op een partijraad in Bussum, ook dat Euro-commissaris H. van den Broek niet automatisch op zijn post kan blijven als Lubbers niet de voorzitter van de Commissie wordt. Hij zinspeelde erop dat een mogelijk paars kabinet een persoon naar voren schuift die niet tot het CDA behoort. Van den Broek zei “teleurgesteld” te zijn over deze uitlatingen van Bolkestein. Voormalig Nederlands Euro-commissaris F. Andriessen vindt dat Dehaene zich niet kandidaat moet stellen en voorrang moet geven aan Lubbers wegens diens “ruime internationale ervaring”. De kwestie moet de komende weken binnen de kring van Europese christen-democraten worden opgelost. Volgens de Duitse krant Die Welt moet kanselier Kohl premier Lubbers steunen. De krant wijst erop dat Nederland een “belangrijke handelspartner” is van Duitsland en ook op veiligheidsgebied nauw met dat land samenwerkt.