JORIS NASSENSTEIN OVER Entrée voor jongeren

Openingsconcert Entrée: Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Chailly m.m.v. Maxim Vengerov, viool. Programma: Mendelssohn: Vioolconcert; Strauss: Don Juan. 18/6 10.30 uur. Entrée: leden: ƒ 5,-; niet-leden: ƒ 15,-. Aanmeldingen voor Entrée via folder, verkrijgbaar bij Concertgebouw. Inl.: 020-5730573.

“Het gaat nu wel goed met het Concertgebouw, maar als het zo doorgaat, dan loopt het in de toekomst mis. Er groeit nu een generatie op die geen enkel contact heeft met klassieke muziek of veel minder dan vroeger het geval was. Het is niet zo dat iedere 18- of 19-jarige die nu niet in het Concertgebouw komt omdat hij daar momenteel geen geld voor heeft, dat wel doet als hij 30 of 40 is. Op de basisschool gaat het al mis, er is veel te weinig kunstzinnige vorming. Het contact met klassieke muziek moet op allerlei manieren worden gestimuleerd en Entrée is er één van.”

Joris Nassenstein (23) studeert fluit aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en is de pr-man van Entrée, de kort geleden opgerichte 'Vereniging Jong Publiek van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.' De Vereniging is bedoeld voor jongelui tot en met 26 jaar en heeft tot doel jongeren over de drempel van het Concertgebouw te helpen, onder andere door korting op de toegangsprijs van een aantal concerten. Aanstaande zaterdagmorgen geeft het Koninklijk Concertgebouworkest het openingsconcert voor de Verening Entrée, die inmiddels een kleine 500 leden heeft. Ze betalen een jaarlijkse contributie die gelijk is aan de leeftijd met een tientje als minimum.

“Die kortingen die de leden van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest gaan krijgen zijn echt interessant en gaan veel verder dan wat het CJP mogelijk maakt. Elk seizoen bieden we via een bulletin twee maal de Entrée-selectie, telkens minimaal zes concerten uit het normale aanbod voor een prijs tussen de 20 en 25 gulden. De invulling is aan Concertgebouw en -orkest, maar het zijn zwker niet vooral de voorspelbaar minder goed lopende concerten. Dus daar leggen ze geld bij, ze zijn bereid te investeren in nieuw publiek. Dat zie je aan openingsconcert met een prijs van vijf gulden voor leden.

“Daarnaast komt er nog de Entrée Kaartenlijn, waarbij leden telefonisch kunnen horen of onverkochte kaarten voor speciale prijzen hen beschikbaar komen. Elk jaar geeft het Concertgebouworkest een exclusief concert voor de Vereniging en leden die zelf musiceren kunnen een weekend les krijgen van musici van het Concertgebouworkest. Ook wordt het mogelijk openbare repetities bij te wonen en rondleidingen te krijgen in het Concertgebouw.

“Die kortingen zijn voor ons niet eens het allerbelangrijkste. We kunnen daarmee knelpunten wegnemen maar we willen daarnaast vooral nieuwe dingen doen. Er moet een beter aanbod komen voor de jeugd, bij voorbeeld door het organiseren van kinderconcerten, zoals Leonard Bernstein dat in Amerika deed met zijn Young Peoples Concerts.

“Vijftienjarigen die totaal niet in klassiek geïnteresseerd zijn nog over de grens trekken is niet ons grote doel. Jonge kinderen zijn nog wel veel ontvankelijker. Er zijn nu kinderconcerten in de Kleine Zaal en er komen vanaf september de goedkope Zondagochtendconcerten. Maar echte symfonische kinderconcerten met een wervelende presentatie door een aansprekende dirigent - die zijn er nog niet in het Concertgebouw. Hopelijk zien we nog in het komende seizoen kans daarmee te beginnen.”

    • Kasper Jansen