In Nederland vrijwel laagste opkomst Europa

DEN HAAG, 13 JUNI. Het Nederlandse opkomstpercentage van 35,6 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement behoorde tot de laagste in Europa.

De zetelverdeling van de 31 Nederlanders in het Europees Parlement kwam overeen met de prognose die donderdag na het sluiten van de stembussen werd gemaakt. Het CDA krijgt tien zetels, PvdA acht, VVD zes, D66 vier, de combinatie SGP/GPV/RPF twee en GroenLinks een.

De fractievoorzitters van de grote partijen reageerden teleurgesteld over de lage opkomst van de Nederlanders bij de Europese verkiezingen. VVD-fractieleider Bolkestein vindt de lage opkomst, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen, aanleiding voor bezinning op de toekomst van de Europese Unie. Op de partijraad van de VVD gaf hij zaterdag aan dat de Europese Unie moet nadenken over essentiële vragen. “Blijkbaar slaat Europa niet genoeg aan bij de kiezers”, aldus Bolkestein.

De grootste winnaar van de Europese verkiezingen in Nederland was D66 dat van een naar vier zetels ging. De VVD verdubbelde van drie naar zes. Bolkestein noemde dit een “mooi resultaat”. De uitslag kan volgens hem, gezien de lage opkomst, echter niet worden vertaald naar de nationale politiek.

CDA en PvdA bleven op het oude zeteltal van tien en acht, maar hun verlies wordt gemaskeerd omdat het aantal Nederlanders in het Europarlement werd verhoogd van 25 naar 31. De kleine christelijke partijen gingen van een naar twee zetels. GroenLinks was de enige echte verliezer: deze formatie ging van twee naar een zetel.

PvdA-leider Kok vindt dat de uitslag niet kan worden vergeleken met de nationale politieke situatie. De opkomst noemde hij “heel slecht”. De Nederlandse Europarlementariërs zullen een zware taak hebben om de betrokkenheid bij Europa te vergroten, aldus Kok. Ook CDA-fractieleider Brinkman noemde de opkomst teleurstellend. De goede score van het CDA is “bemoedigend”, stelde Brinkman zaterdag op de partijraad van het CDA. Opiniepeilingen hadden een fors verlies van het CDA voorspeld.

Kader: Gekozen

CDA:

1. J.R.H. Maij-Weggen (50). Minister van verkeer en waterstaat. Van 1979 tot 1989 lid van EP.

2. W.G. van Velzen (51). Eerste-Kamerlid en oud-CDA-voorzitter.

3. P.A.M. Cornelissen (60). Lid EP sinds 1984, oud-Kamerlid.

4. J. Sonneveld (61). Lid van EP sinds 1989. Voormalig landbouwattaché in de VS.

5. M.G.H.C. Oomen-Ruijten (43). Lid van EP sinds 1989. Voormalig Kamerlid.

6. K.M.H. Peijs (50). Lid van EP sinds 1989. Oud-Statenlid in Utrecht.

7. J.L. Jansen van Raay (62). Lid van EP sinds 1979.

8. A.M. Oostlander (58). Lid van EP sinds 1989. Ex-directeur van wetenschappelijk bureau CDA.

9. B. Pronk (43). Lid van EP sinds 1989. Voordien werkzaam bij het CNV.

10. P.L.M. Pex (48). Zelfstandig ondernemer en voormalig gemeenteraadslid in Rotterdam.

PvdA:

1. H. d'Ancona (56). Minister van WVC. Van 1984 tot 1989 lid van EP.

2. F. Castricum (47). Voormalig Kamerlid.

3. P. Dankert (60). Staatssecretaris voor Europese zaken en van 1979 tot 1989 lid van het EP. 4. L. van Bladel (54). Journalist en voormalig voorzitter van de Evert Vermeer Stichting (EVS).

5. W. van Velzen (56). Lid van EP sinds 1989 en voormalig secretaris van de PvdA.

6. M. van Putten (43). Lid van EP sinds 1989.

7. J.M. Wiersma (42). Internationaal secretaris van de PvdA.

8. A. Metten (45). Lid van EP sinds 1984.

VVD:

1. G.M. de Vries (38). Lid van EP sinds 1984.

2. J.G.C. Wiebenga (47). Oud-Kamerlid, ex-burgemeester.

3. J.E.S. Larive (49). Lid van EP sinds 1984.

4. J. Mulder (50). Ambtenaar bij Europese commissie.

5. F.A. Wijsenbeek (50). Lid van EP sinds 1984.

6. P.C. Plooij-Van Gorsel (51). Werkzaam bij cateringbedrijf.

D66:

1. J.W. Bertens (58). Lid van EP sinds 1989, ex-diplomaat.

2. L.J. Brinkhorst (57). Ambtenaar Europese commissie, ex-fractieleider van D66 en ex-staatssecretaris Europese zaken.

3. D. Eisma (54). Oud-Kamerlid, lid van EP van 1981 tot 1984.

4. J. Boogerd-Quaak (50). Ex-Statenlid Zeeland, voorzitter RBA Zeeland.

SGP/GPV/RPF:

1. L. van der Waal (65) (SGP). Lid van EP sinds 1984.

2. H. Blokland (51) (GPV). Statenlid in Zuid-Holland.

GroenLinks:

1. N. van Dijk (41). Lid van EP sinds 1986.