Importverbod varkens Italië kost 8 miljoen

ROTTERDAM, 13 JUNI. De schade door het Italiaanse importverbod op Nederlandse varkens, die worden verdacht te zijn geïnfecteerd met blaasjesziekte, is inmiddels opgelopen tot acht miljoen gulden, aldus voorzitter J.W. Diepeveen van het Bedrijfsschap voor de handel in vee. Tot zijn grote ergernis is Brussel er tot nu toe niet in geslaagd Italië via een verordening te dwingen de grenzen weer te openen. Een concept daartoe ligt klaar, maar is nog niet ondertekend.

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft eind mei al geprotesteerd bij de Europese Commissie tegen het importverbod, dat tot 5 juni zou duren. Rond 20 mei zou op Sardinië bij een Nederlandse big blaasjesziekte zijn geconstateerd. Nederland exporteert wekelijks 15.000 tot 20.000 biggen naar Italië. Doordat de grenzen nu gesloten zijn is hier een overschot ontstaan, met als gevolg dat de opbrengst per big fors is gedaald.

Lidstaten zijn niet gerechtigd eenzijdig importstops af te kondigen. Voordat een land daartoe kan overgaan dient het eerst toestemming te hebben gekregen van de Europese Commissie. De Commissie kan pas een besluit nemen om een land toe te staan de grenzen te sluiten, als eerst advies is ingewonnen bij het Permanent Veterinair Comité. Dat comité is al bijeen geweest, maar dat heeft nog niet geresulteerd in het opheffen van het Italiaanse verbod.

Volgens het ministerie is het zeer onwaarschijnlijk dat de op Sardinië aangetroffen big in Nederland is geïnfecteerd met blaasjesziekte. In Nederland komt blaasjesziekte incidenteel voor, terwijl er een voortdurende controle is bij bedrijven, handelaren en transportondernemingen. Het is daarom volgens Landbouw veel waarschijnlijker dat het varken in Italië is besmet, waar blaasjesziekte gewoon heerst. Blaasjesziekte is een relatief onschuldige virusziekte, die lijkt op het veel gevaarlijker mond- en klauwzeer.

Het Produktschap voor Vee en Vlees vermoedt dat de Italianen met het importverbod de eigen markt beschermen voor prijsdalingen.