Beter dan rigide muntstelsel; BIB wil meer coördinatie munten EU

ROTTERDAM, 13 JUNI. De stabiliteit van de onderlinge Europese wisselkoersen sinds augustus vorig jaar geeft aan dat een goede macro-economische en monetaire poltiek beter kan werken dan een rigide wisselkoerssysteem om valuta-stabiliteit in de Europese Unie te bewerkstelligen.

Dit schrijft de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De BIB is de internationale centrale bank van de nationale centrale banken.

Sinds 2 augustus vorig jaar fluctueren de munten van de deelnemende landen aan het wisselkoersarrangement van het Europese Monetaire Stelsel met een maximale onderlinge afwijking van 15 procent ten opzichte van elkaar. Die bandbreedte werd door het monetair comité van de EU verwijd nadat grootscheepse speculatie op de valutamarkten het verdedigen van de nauwe bandbreedte van 2,25 procent, die voorheen gold, onmogelijk maakte. Sindsdien zijn de Europese munten in de praktijk teruggekeerd naar de 'oude' bandbreedte. Het gecoördineerde en voorzichtige rentebeleid van de centrale banken van de EU-landen in die periode heeft daar volgens de BIB aan meegeholpen.

“De vraag is gerechtvaardigd of, in de wereld van vandaag, de maximum haalbare wisselkoersstabiliteit niet beter zou kunnen worden bereikt met een combinatie van internationaal gecoördineerd macro-economisch beleid en een relatief minder strikt en formeel wisselkoersarrangement,” schrijft de BIB.

De bank stelt dat de blijvend hoge werkloosheid van gemiddeld 11,5 in de Europese Unie kan teruglopen nu het economisch herstel zich heeft aangekondigd. Ook voor de wisselkoersstabiliteit is het structureel terugdringen van de werkloosheid volgens de BIB noodzakelijk, door een verdere flexiblisering van de arbeidsmarkt, met name in Europa. “De reden daarvoor is dat het werkloosheidsniveau door de participanten op de valutamarkten klaarblijkelijk wordt gehanteerd bij het beoordelen van de mogelijkheid voor centrale banken om de eigen munt op koers te houden,” zelfs als de overige economische omstandigheden gunstig zijn.

Het verdedigen van de waarde van de eigen munt met een verhoging van de rente - zoals in het wisselkoerssysteem van het Europese Monetaire Stelsel is afgesproken - kan volgens de BIB zichzelf tegenwerken, wanneer die hoge rente schadelijk is voor de economie en de waarde van de munt uitholt. Dat geldt speciaal wanneer de werkloosheid groot is.