ASN boekt een 44 pct winststijging

De in Den Haag gevestigde ASN (Algemene Spaarbank voor Nederland), voor 100 procent in handen van de verzekeringsmaatschappij Reaal Groep, heeft in 1993 een winststijging geboekt van bijna 44 procent. De winst steeg naar 8,8 miljoen gulden tegen 6,1 miljoen gulden in 1992.

Het bruto resultaat bedroeg ruim 10,8 miljoen gulden, waarmee het achterbleef bij dat van 1992. Rekening is evenwel gehouden met een dotatie van 1 miljoen gulden voor een reorganisatie die bedoeld is om de kosten te dekken van de modernisering van een aantal administratieve systemen.