Antillen hebben eigen onderzoek 'lozen jongeren'

WILLEMSTAD, 13 JUNI. De Antilliaanse minister van justitie Pedro Atacho wil dat een onderzoek van het openbaar ministerie in Willemstad, waaruit zou blijken dat de Antilliaanse overheid op geen enkele manier betrokken is bij het 'lozen' van probleemjongeren, zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt.

De resultaten van dat onderzoek zouden de beschuldigingen gedaan door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), moeten weerleggen. De minister schrijft dat in een brief aan de Nederlandse regering. De Antilliaanse regering ontkent ten stelligste betrokken te zijn bij het lozen van criminelen en drugsgebruikers naar Nederland. “Het rapport van de BVD is kwetsend voor Antillianen aan beide zijden van de oceaan en berokkent onnodig schade aan de relaties tussen de landen van het Koninkrijk”, aldus Atacho.

Uit het BVD-rapport, dat afgelopen week openbaar werd, bleek dat de Antilliaanse overheid indirect betrokken was bij het lozen van jeugdige criminelen naar Nederland. De veiligheidsdienst stelde het rapport op naar aanleiding van uitlatingen van de Amsterdamse korpschef Nordholt in mei vorig jaar, toen hij stelde dat de Antilliaanse overheid het 'lozen' van randgroepjongeren naar Nederland stimuleerde. CDA en PvdA hebben in de Tweede Kamer inmiddels op een nader onderzoek aangedrongen.

Volgens het rapport van de BVD, gebaseerd op een analyse van 33 interviews die werden afgenomen door de Amsterdamse politie, zou met name de Antilliaanse Sociale Dienst een bijzondere positie innemen in het wegsturen van probleemjongeren. Familieleden zouden daar een verklaring kunnen halen dat de jongeren in Nederland gaan afkicken, die op het vliegveld kan worden ingeruild tegen een vliegticket. Door een gebrek aan begeleiding en voorbereiding zou de Sociale Dienst zich volgens de BVD zo “feitelijk beperken tot het uitdelen van vervoersbewijzen”. Jonge gedetineerden werden in sommige gevallen direct van de cel naar het vliegtuig begeleid. Het geld voor tickets zou meestal van familieleden, buurtgenoten, fondsen, instellingen en individuele 'weldoeners' komen.

In niet officiële gesprekken geven hoge Antilliaanse ambtenaren en 'weldoeners' echter wel toe dat het “enkele keren” is voorgekomen dat voor lastige druggebruikers en recidivisten de reiskosten naar Nederland zijn betaald. Dat geschiedde echter buiten medeweten van de overheid. “In bepaalde buurten is geld ingezameld voor drugsgebruikers die de wijk onveilig maakten. Dan werden ze op het vliegtuig richting Schiphol gezet”, zegt een ambtenaar van Sociale Zaken die anoniem wenst te blijven.

Volgens een ambtenaar van de reclassering, die zijn naam evenmin gepubliceerd wil zien ligt de waarheid in het midden. “In Nederland wordt de zaak te veel opgeblazen, op de Antillen ten onrechte onschuld geveinsd.”