Zojuist verschenen

Dick Pels en Gerard de Vries redactie: Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek

296 blz., Van Gennep, ƒ 49,50

In deze bundel gaat een aantal auteurs in op de uitdagingen in het werk van Lolle Nauta, die kortgeleden afscheid nam als hoogleraar sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een hommage aan een “onmiskenbaar intellectuele grensganger”, die zich aangetrokken voelt tot de vreemdeling aan wie Nauta zijn proefschrift wijdde en over wie hij in zijn professorale afscheidsrede sprak. Rutger Kopland, Bas de Gaay Fortman, Sicco Mansholt, Jan Glastra van Loon, Ger Harmsen en vele anderen leverden een bijdrage.