Zojuist verschenen

Frits Rovers: Voor recht en vrijheid. De PvdA en de Koude Oorlog, 1946-1958

366 blz., geïll., Stichting beheer IISG,ƒ 48,-

De vraag of en hoe de ideologie van de PvdA zich ontwikkeld heeft onder invloed van de veranderende internationale politieke verhoudingen is het onderwerp van dit proefschrift. De auteur heeft daarvoor drie ijkpunten genomen: de communistische machtsovername in Tsjechoslowakijke in 1948, de Koreaanse Oorlog (1950-1953) en de Hongaarse Opstand van 1956. Deze ervaringen hebben de PvdA verwijderd van de orthodoxe opvattingen over socialisatie van de produktiemiddelen, economische controle en staatsplanning.