Zojuist verschenen

P.G. van der Velden, J. Eland en R.J. Kleber: De Indische naoorlogse generatie. Een psychologisch onderzoek naar gezinsachtergronden en gezondheid

219 blz., Bohn Stafleu Van Loghum, ƒ 35,-

Ruim 300.000 Nederlanders zijn na WO-II naar Nederland geëmigreerd. Met een achtergrond van oorlog, kampen en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd moesten ze hier een nieuwe toekomst opbouwen. Dit boek is een verslag van een systematisch onderzoek door het Instituut voor psychotrauma te Utrecht naar de psychische gevolgen hiervan op de 'tweede generatie'.