Zojuist verschenen

Paul Brood redactie: Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen

216 blz., geïll., Stichting Reductie van Groningen, ƒ 39,95

De geschiedenis van een Gronings tractaat uit de tweede helft van de zestiende eeuw is boeiender dan de titel suggereert. Historici met uiteenlopende specialismen behandelen de Groningse geschiedenis in de tijd van de opstand van de Nederlandse gewesten tegen hun Spaanse landsheer (vroeger geheten Tachtigjarige Oorlog). Voor Groningers in de eerste plaats van belang, maar ook voor niet-Groningers die de geschiedenis van de Republiek eens uit een ander dan Hollands gezichtspunt willen bestuderen. Heel leesbaar geschreven.