PvdA en D66 willen knopen doorhakken

DEN HAAG, 11 JUNI. De fractieleiders Kok (PvdA) en Van Mierlo (D66) verwachten dat begin volgende week een knoop kan worden doorgehakt over de vorming van een paars kabinet.

VVD-leider Bolkestein stelde zich wat voorzichtiger op. Evenals Kok en Van Mierlo is hij overigens wel van mening dat er deze week “goede voortgang” is gemaakt.

Vandaag en morgen gebruiken de fractievoorzitters om een samenvattend stuk van de informateurs Van Aardenne, Vis en de Vries te bestuderen. Ook bezinnen zij zich op een voorstel van hun sociaal-economische fractiespecialisten (het zogeheten A-team), die overeengekomen zijn dat de komende kabinetsperiode voor een bedrag van ongeveer 16 miljard gulden kan worden omgebogen. De fractievoorzitters wilden zich gisteren niet uitlaten over de vraag of zij die voorstellen zullen overnemen.

Bolkestein onderstreepte dat de leden van het A-team geen akkoorden sluiten, maar slechts ideeën aandragen. Naar verwachting zal het uiteindelijke bezuinigingspakket echter niet veel afwijken van het voorstel van de fractiespecialisten.

Het stuk van de informateurs, volgens hun woordvoerder een “summary”, is naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd om te worden doorgerekend op werkgelegenheids- en koopkrachteffecten. Het bevat volgens de woordvoerder echter nog een aantal “witte vlekken”, omdat sommige bezuinigingen niet zijn ingevuld. Maandagmiddag worden de resultaten van de CPB-becijfering verwacht.

Gisteren hebben de fractievoorzitters vooral gesproken over defensie en energieheffing. Op het vlak van defensie zijn de meningsverschillen het grootst. De PvdA wil hier een bezuiniging van bijna 1 miljard binnenhalen, terwijl VVD en D66 van mening zijn dat er op de krijgsmacht al genoeg is bezuinigd.

Bolkestein zei dat wat hem betreft het ministerie van ontwikkelingssamenwerking blijft bestaan. Mogelijk zal het wel worden omgedoopt tot ministerie van internationale hulpverlening.

De NS, Rotterdam en enkele kamers van koophandel heben gisteren geprotesteerd tegen uitstel van de Betuwelijn. Omdat PvdA, VVD en D66 het nog niet eens zijn over de spoorlijn wordt een extra onderzoek overwogen.