Pessimisme Rwanda

NAIROBI, 11 JUNI. De Verenigde Naties verwachten geen snelle oplossing voor de burgeroorlog in Rwanada. “Ik zie voorlopig geen doorbraak in de onderhandelingen over een staakt-het-vuren”, zei de opperbevelhebber van de VN-troepen in Rwanda, generaal Dallaire, gisteren in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De onderhandelingen zijn al twee weken aan de gang. Door het voortduren van de gevechten zijn de VN-militairen in Rwanda niet in staat de bevolking te helpen. In de Rwandese burgeroorlog zijn in de afgelopen twee maanden waarschijnlijk al meer dan een half miljoen mensen omgekomen. (AP)