Paulus

Op 30 mei schreef NRC Handelsblad in een commentaar: “Op gezag van de apostel Paulus en vele kerkvaders werden de joden tot zeer recent beschouwd als een verblind, 'perfide' en zéér voormalig uitverkoren volk.” Wat de apostel betreft is dat volstrekt onjuist. Paulus weet heel goed hoe ernstig het is dat de meeste joden niets van Jezus als messias willen weten, maar hij weet nog beter dat het hele joodse volk desondanks Gods uitverkoren volk blijft. Daarom bindt hij de heidenen op het hart de joden te eerbiedigen. Als de kerkvaders, en vele na hen, zich daar iets van aangetrokken hadden zou er geen christelijk antisemitisme hebben bestaan.

    • A.A. Spijkerboer