Lerarenopleiding

Vijf lerarenopleidingen basisonderwijs blijken volgens een rapport van de onderwijsinspectie 'onder de landelijke norm' te zitten.

De vijf opleidingen worden, ook in NRC Handelsblad, met name genoemd. Eén van de vijf is de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Wat echter, spijtig genoeg, niet tot uiting komt, is dat de lerarenopleiding basisonderwijs van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken twee lokaties kent. Twee verschillende PABO's dus. Eén in Rotterdam, één in Dordrecht. In het onderzoek zoals dat door de visitatiecommissie is uitgevoerd, kwam de apart gevisiteerde PABO-Dordrecht er landelijk gezien heel goed uit. Een overzicht in de Keuzegids Hoger Onderwijs (die opleidingen hoger onderwijs met elkaar vergelijkt) bevestigt die waardering volkomen. Jammer dat deze voor onze opleiding zo belangrijke nuancering niet is aangebracht.

    • Casper Markesteijn