Kans op hele dag staking NS

DEN HAAG, 11 JUNI. De staking die de spoorwegvakbonden voor aanstaande maandag hebben aangekondigd, zal waarschijnlijk 24 uur gaan duren. Gisteravond sloot de Vervoersbond CNV zich aan bij dit voorstel van de Vervoersbond FNV. De spoorwegvakbond FSV zal maandagochtend vroeg bij zijn achterban de bereidheid tot een staking van vierentwintig uur peilen.

In het ultimatum dat de FSV deze week als eerste aan de NS stelde, was nog sprake van een staking die alleen gedurende de ochtendspits zou plaatshebben. Om 9.00 uur zouden de treinen weer moeten gaan rijden. Voorzitter G. Hardeveld van de FSV wilde op die manier, zo zei hij, “waardig actievoeren”. De Vervoersbond CNV sloot zich hierbij aan, volgens een woordvoerder omdat “wij denken dat we een lange adem nodig hebben”. Sinds het conflict over een zogeheten overcompleetverklaring van 470 machinisten en conducteurs eerder deze week escaleerde, volharden zowel de NS als de bonden in hun standpunten. Bij de NS moeten tussen 1993 en 1998 4.800 arbeidsplaatsen verdwijnen.

De Vervoersbond FNV vergaderde vandaag over de voorgenomen staking. De bond besloot de staking te verlengen omdat, zoals voorzitter W. Korteweg zei, “de geest maandag uit de fles is, en het een illusie is te denken dat je die er om negen uur weer in krijgt”. Volgens de bond schept de aankondiging van een vierentwintiguursstaking “helderheid voor de treinreiziger”.

De Vervoersbond CNV en de FSV reageerden in eerste instantie gebeten op de aankondiging van de FNV. Zij verwachtten dat het bij een staking van 24 uur “al snel alleen nog maar zal gaan over het ongerief dat reizigers ondervinden”, in plaats van over het doel van de actie.

Pag.3: Bonden verschillen in eisen aan de NS

“Om chaos te voorkomen” besloot het CNV in de loop van gisteravond ook een staking van 24 uur af te kondigen. De FSV wil daar vooralsnog mee wachten, maar wijst de reizigers er alvast op dat “zij rekening dienen te houden met een verstoring in de treindienst gedurende de hele maandag”.

Overigens verschillen de bonden behalve in strategie, ook in de eisen die zij aan de NS stellen. De Vervoersbond FNV wil dat de overcompleetverklaring van tafel gaat. Door middel van arbeidstijdverkorting zouden nieuwe banen moeten worden geschapen. De Vervoersbond CNV en de spoorwegvakbond FSV willen van de NS de garantie dat het bedrijf tot 1998 “geen personeelsleden als gevolg van overcompleetheid zal voordragen voor gedwongen ontslag”, zoals de Vervoersbond CNV in zijn ultimatum schrijft.

Eerder verklaarde NS-topman Den Besten dat hij zo'n garantie niet kan geven. In het sociaal plan dat de bonden vorig jaar met de NS overeenkwamen, is afgesproken dat voor overcompleet verklaarde werknemers gedurende drie jaar naar een andere functie zal worden gezocht. Daarna is ontslag niet uitgesloten.

Ook bij eerdere stakingen was er vaak onenigheid tussen de drie spoorwegvakbonden, waarbij zo'n zestig procent van de 27.000 werknemers van de NS is aangesloten. De Vervoersbond FNV is verreweg de grootste bond.

Gisteravond vond in Utrecht technisch overleg plaats tussen de bonden en de NS. Bij zulk overleg, gebruikelijk voor aanvang van een staking, wordt onder andere gepraat over de manier waarop zal worden omgegaan met werkwillige werknemers. De NS sluiten een kort geding niet uit, maar zullen dat niet eerder dan maandag aanspannen. In de loop van dit weekeinde zullen de verschillende partijen naar verwachting intensief overleggen, om te proberen alsnog uit de impasse te komen.