Kamagurka

Als lezer van uw kwaliteitskrant erger ik me mateloos aan de ziekelijke en vulgaire fantasieën van Kamagurka.

Met zijn Nederlands ('moest ik een vrouw zijn'; 'plezant') is het maar treurig gesteld. Zijn tampax- en klotenproza wijst veeleer in de richting van een 'puber met puisten' dan dat het aan een volwassene doet denken. Met humor heeft het niets te maken, in hoge mate wel met smakeloosheid.

Geobsedeerd door al wat zich onder de gordel bevindt, moet de 37-jarige potsenmaker dringend een afspraak maken met een psychiater.

Bespaar ons, uw lezers, de aberraties van Vlaanderens meest (prettig?) gestoorde Vlaming.

    • A. Caluwaerts