Hirsch Ballin

Het artikel 'Hirsch Ballin placht principiële rechtsvragen liefst te verdoezelen' van Frank Kuitenbrouwer in NRC Handels bladvan 30 mei bevat insinuaties en suggestieve nuances.

Het is het goed recht van Kuitenbrouwer twijfels te hebben bij de handelwijze van ex-minister Hirsch Ballin. Daarnaast lijken mij echter de volgende vragen relevant. Hoe moet de internationale criminaliteit - drugshandel en mensenhandel (vrouwenhandel) - die in Nederland een belangrijke toegangsweg tot Europa heeft gevonden, effectief worden aangepakt? Hoe moet de corruptie, die het gevolg is van invloeden van de drugswereld op de politie en het justitiële apparaat - en PTT Telecom - worden bestreden? Is het duidelijk, dat de hele zogenoemde 'IRT-affaire' een verschijningsvorm is van bestuurlijk falen tegenover de internationale syndicaten - en dat dat bestuurlijke falen niet een foutje is van één persoon, maar het resultaat van een machtsstrijd met de 'andere wereld'? Hoe moet er voor worden gezorgd dat het rechtssysteem overeind blijft, terwijl toch steeds duidelijker wordt, dat vormfouten kunnen worden gekocht? Het zijn deze vragen, die naar mijn mening moeten worden beantwoord voor we het recht hebben ons druk te maken over de rechtshandhaving. Hier in dit land hebben we niet de situatie, dat rechters moeten worden ge'anonimiseerd' door ze aan te duiden met 'rechter 1, 2 of 3', en door ze met bedekt gezicht de rechtzaal te laten betreden. We moeten zien de situatie hier zo te houden.

    • Rombout Meijer Almere