Hardhout

Helaas moet ik vaststellen dat het artikel over tropisch hardhout in NRC Handelsblad van 3 juni enige onjuistheden bevat. Het artikel meldt dat Nederland een van de grootste Ramin-importeurs van Europa is. Ramin is echter niet of nauwelijks meer in de winkels te vinden, noch in Nederland noch in de ons omringende landen en wordt niet of nauwelijks meer verwerkt in de meubelindustrie. Deze kentering dateert van 1991 en is hoofdzakelijk ingegeven door het hoge prijsniveau waarop Japan deze houtsoort importeerde.

In het artikel staat tevens dat een regulering van de handel in Ramin de betrekkingen met Maleisië en Indonesië ernstig zou schaden. Gezien de geringe volumes die in Nederland verbruikt worden komt deze bewering zeer lachwekkend over. De LNV vindt registratie van de tropisch hardhout-importen belangrijk, schrijft het artikel, dit ook gezien in het licht van convenant wat vanaf 1995 werkzaam zou moeten worden. Uitgaande van de grote problemen welke het CBS nu reeds heeft om de exporten naar bijvoorbeeld Duitsland te meten sinds de uitklaringen niet meer aan de grens plaatsvinden (de CBS-cijfers komen niet meer overeen met die van het Statistisch Bundesamt) lijkt me zo een registratie een onhaalbare kaart.

Zij nog opgemerkt dat landen als Maleisië en Indonesië de Nederlandse versie van het ITTO gewoonweg aan hun laars kunnen lappen; kopers genoeg en waar moet Nederland anders zijn hout vandaan halen?

    • Jaap Beijnes