FNV-bonden willen niet fuseren

ROTTERDAM, 11 JUNI. De negentien bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden zien vooralsnog af van fusies. Wel willen ze streven naar nauwere onderlinge samenwerking.

Dit blijkt uit het rapport 'goed geregeld, beter georganiseerd' van een speciale FNV-werkgroep die het afgelopen jaar de mogelijkheden voor verbetering van het bestaande vakbondswerk heeft verkend.

De werkgroep komt tot de slotsom dat meer samenwerking onvermijdelijk is om de kwaliteit van individuele dienstverlening en collectieve belangenbehartiging op peil te houden en de organisatiegraad op te vijzelen. Maar het is volgens de werkgroep zinloos van bovenaf een nieuwe blauwdruk op te leggen.

FNV-secretaris L. de Waal bestrijdt dat de werkgroep met haar aanbevelingen lijkt op de olifant die een muis heeft gebaard. “Je kunt wel met veel aplomb allerlei hoogdravende plannen ontwikkelen, maar het is zeer de vraag of dat realistisch is. Daarom hebben we ervoor gekozen na te gaan op welke punten daadwerkelijk bereidheid tot samenwerking aanwezig is en aanwijsbare meerwaarde te behalen valt”, aldus FNV-secretaris L. de Waal.

Fusies tussen bonden worden niet uitgesloten, maar dan als uitkomst en niet als begin van nauwere samenwerking.

De werkgroep stelt voor dat de bonden in een drietal clusters (overheid, industrie en dienstverlening) de mogelijkheden voor nauwere samenwerking verder aftasten. Voor de dienstverlening aan leden (rechtshulp, belastingservice, arbeidsconflicten) stelt de werkgroep een gefaseerde oprichting van een apart FNV bedrijf voor ten behoeve van alle bonden.

Het federatiebestuur van de FNV bespreekt het rapport van de werkgroep eind deze maand, waarna het FNV-congres zich er op 23 november over buigt.