'Een ander Steekt veel tijd in golf'

Op het wereldkampioenschap zal het voltallige sectiebestuur acte de presence geven. Voorzitter Jos Staatsen, Karel Jansen (technische zaken), penningmeester Theo Aalbers en Gerard Bouwer (licentiezaken) zijn geen onbekenden. Maar wie zijn mr. Miel Maessen (vice-voorzitter en juridische zaken), Peter Groenenboom (commercie, marketing/sponsoring) en Hans van Holten (veiligheid, supporters, accommodatiezaken)? Een introductie, aan de hand van vijf vragen.

Wat was uw drijfveer om een functie in het sectiebestuur te aanvaarden?

Van Holten: “Een ander steekt veel tijd in golf, ik vind het leuk om met een wereldissue als het voetbal bezig te zijn. Ik ben met deze sport opgegroeid. Mijn vader was keeper bij UD en werd nog getraind door Leo Halle. Als medesponsor van FC Groningen heb ik de afgelopen jaren veel voetbalwedstrijden gezien.”

Groenenboom: “Ik heb een reputatie als workaholic. Het leek me aardig om een andere component in mijn bestaan te sluizen, waar ik ook mijn gedrevenheid in kwijt kan. Tevens vind ik het interessant te kijken of je met een paar beginselen uit het bedrijfsleven een verenigingsstructuur een extra dimensie kunt geven. De affectie met het spelletje is er altijd geweest. Dat begon bij het moment dat ik met een tennisballetje op straat liep te voetballen.”

Maessen: “Ik ben altijd een absolute sportfanaat geweest. Ik vind het beoefenen van bijna alle sporten leuk. Al haalde ik nooit meer dan een zes of een zeven. Het leek me leuk om op dit niveau iets te doen in het verenigingsleven. Ik heb ooit in het bestuur gezeten van een bejaardentehuis, maar daar had je toch veel minder affiniteit met je achterban.”

Het topvoetbal wordt door de media op grote schaal en vaak kritisch gevolgd. Bent u niet bang voor persoonlijke beschadiging die consequenties kan hebben voor uw maatschappelijke positie?

Maessen: “Nadat Gerard Bouwer mij belde heeft er op mijn kantoor wel een discussie plaatsgevonden of ik het moest doen. Je kunt erdoor beschadigd worden, zeiden ze. Maar later kreeg ik het groene licht en men zei: 'Je geeft de indruk dit erg leuk te vinden.' Er kan natuurlijk weleens wat misgaan. Je kunt een zaak verkeerd inschatten of op toevalligheden worden afgerekend. Maar word je daardoor als persoon beschadigd? Is dat met Hirsch Ballin gebeurd? Tot op zekere hoogte wel. Maar als mens? Zijn wetenschappelijke kwaliteiten zijn nog steeds boven twijfel verheven. Als je maar een goede communicatie met je achterban houdt. Dan blijf je op een juiste manier naar elkaar toewerken.”

Van Holten: “Zolang je er niet met de kas vandoor gaat, is er niets aan de hand. Het ergste dat je kan overkomen is dat je de consequenties moet nemen van je beleid. Maar dat is iets anders dan beschadigd worden.”

Groenenboom: “Ik word op mijn werk alleen gewogen op het feit dat ik negenduizend mensen aanvoer. Als die zeggen dat ik onder de maat functioneer, moet ik me dat aantrekken. Er wordt inderdaad weleens uiterst extreem geschreven over het sectiebestuur. Maar daar neem ik afstand van. Als dat mij zou aangaan, zou ik daar echt niet mee zitten. Je moet ook niet aan deze functie beginnen met je af te vragen of je beschadigd kunt worden. Je maatschappelijke positie wordt alleen aangetast als je in rolconcepten denkt. Heeft u weleens een rondje bedrijfsleven meegemaakt? Ik word er niet koud of warm als ze ongenuanceerd over ons schrijven.”

Gelden in de voetbalwereld andere normen dan in het bedrijfsleven?

Van Holten: “Als je weet wat je taak is, hoef je geen problemen te hebben met de voetbalwereld. Dan kun je net zo handelen als in het bedrijfsleven. Veiligheid zie ik als een stukje service en gastvrijheid. Daar heb ik in de dagelijkse praktijk ook mee te maken.”

Groenenboom: “Ik zit er nog zo kort in. Een paar uitgesproken bedrijfsregels kun je in de voetbalwereld niet toepassen. Zoals het winstprincipe. Toch zijn er wel aanknopingspunten. Misschien kun je het bedrijfsconcept toepassen op de inkomstenstroom. Stel dat we daarbij de factor 2 hanteren. Dan gaan we in de komende vijf tot tien jaar met het huidige inkomstenniveau van vijftig miljoen naar honderd miljoen gulden. En zul je ook in de managementsfeer moeten meegroeien. Daarnaast moet je binnen drie jaar misschien inspelen op de ontwikkelingen in Europa.”

Maessen: “Met juridische zaken heb ik slechts zijdelings bemoeienis. Er is een tucht- en arbitragecommissie met de noodzakelijke expertise. Verder heeft de KNVB ook een jurist in vaste dienst. Daarom hoef ik me niet te verdiepen in de uitvoering van de tuchtrechtspraak. Mijn werk als waarnemend voorzitter en het knelpuntenoverleg met de amateurs eisen de meeste tijd op.”

Vindt U dat het bestuur betaald voetbal in de toekomst als een raad van commissarissen kan functioneren?

Maessen: “Ik geloof niet dat het ooit zover zal komen. Wel zou ons college door een groeiende bedrijfsmatige aanpak steeds meer kunnen terugtreden. Maar de KNVB blijft toch altijd een vereniging met leden waarin het bestuur, naast of boven het professionele apparaat, de eindverantwoordelijkheid draagt. Het is niet denkbaar dat die structuur zal wijzigen. En zelfs als dat wel zo is, kom je bij andere verenigingstructuren terecht. Drie jaar geleden werd besloten met vijf managers en een directeur te gaan werken. Dit groeiproces heeft misschien wel tien jaar te gaan. De professionals zullen moeten aantonen dat ze op afstand bestuurd kunnen worden. Aan de andere kant behoren de bestuurders hen een kans te geven. In de beleidsuitvoering zullen ze zich steeds meer moeten terugtrekken.”

Groenenboom: “Je moet hier ontzettend verstandig mee omgaan. Het is een uiterst ingewikkeld proces. Er is een functionele structuur. Welke vormen van professionalisme zijn op z'n plaats als je parallellen met het bedrijfsleven trekt? Uiteindelijk beslist de intermenselijke factor. Wat betreft de vacature van de algemeen directeur (ontstaan na het ontslag van Cees Wolzak per 1 juni, red.) hebben we een paar opties. Het kan een man worden die zich richt op het algemene beleid of iemand die tevens een van de vijf managersfuncties op zich kan nemen.”

Van Holten: “Als ik naar de structuur kijk, denk ik dat de aandacht vooral intern moet liggen. En geen combinatie met commercie, zoals tot nog toe.”Wat is de reden van uw bezoek aan het wereldkampioenschap en heeft u er principieel geen moeite mee dat u reis wordt bekostigd door de bond?

Groenenboom: “Hoe is het mogelijk dat dit soort onwaarschijnlijke kortzichtige connecties worden gelegd. Als je niet gaat, wordt er weer gezegd dat je je functie niet serieus neemt. In het bedrijfsleven zou niemand het in zijn hoofd halen dit ter discussie te stellen. Trouwens, nergens in de rest van de wereld, alleen een enkeling in dit landje aan de zee. Niemand heeft zich afgevraagd waarom Puskas bij ons tijdens Nederland-Hongarije op de tribune zat. Het is onwaarschijnlijk primitief iets te zoeken achter ons bezoek aan het WK.”

Van Holten: “Ik sluit me hier bij aan. De vraag is even onzinnig als het beantwoorden daarvan.”

Maessen: “De dames mogen ook mee, zij het grotendeels op eigen kosten. We kunnen daar ook functioneel nuttig zijn met het verlenen van hand- en spandiensten op grond van representatie. Zoals naar de sponsors toe. Als iemand eraan twijfelt wat een jurist op het WK moet doen, dan kun je daar inderdaad je vraagtekens bijzetten. Maar ik vind het niet zo interessant. Als het WK in Belgie was geweest, zouden we ook zijn gegaan. Of je daar nou met zeven man moet zijn als sectiebestuur, daar kun je over discussieren. Maar ik vind het niet meer dan normaal dat de bond de reis betaalt. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Ik zie het ook als vakantie. En ik laat de lengte daarvan afhangen van de resultaten van het Nederlands elftal.”

Mr. Miel Maessen (42). Werkt als advocaat/curator in een maatschap van zes advocaten in Tilburg. Werd via een kantoorgenoot ingeschakeld bij de schuldensanering van Willem II. Trad in 1986 toe tot het beroepscollege licentiezaken van de KNVB, waarvan hij later voorzitter werd, en maakte ook deel uit van de arbitragecommissie. Werd door Gerard Bouwer gevraagd zitting te nemen in het huidige sectiebestuur. Steekt een dag per week in het (onbezoldigde) werk voor de afdeling betaald voetbal. “Maar tussen de oren is het meer.”

Drs. Peter Groenenboom (57). Werkte een kwart eeuw bij Philips als hoofddirecteur en woonde in Italie, Zuid-Afrika en Verenigde Staten. Leidt als voorzitter van de raad van bestuur sinds anderhalf jaar het handels en installatiebedrijf Internatio Muller met negenduizend werknemers. Is in het sectiebestuur de opvolger van Willem Maeyer die voorzitter werd van PSV. Heeft zeker twee avonden per week werk aan deze functie, los nog van de wedstrijden die hij bezoekt.

Hans van Holten (48). Werkt sinds tien jaar bij Holland Casino's, als achtereenvolgens hoofd algemene zaken, vestigingsdirecteur Groningen en dirtectielid. Kwam als sponsor van FC Groningen in contact met voorzitter Jos Staatsen, toen nog burgemeester in die stad. Stond ook mede aan de wieg van de Stichting Cotass die de clubcard ontwikkelde. Werd uiteindelijk gekozen voor het sectiebestuur als vertegenwoordiger van het Noorden. Twee avonden per week kwijt aan het werk voor het profcollege, exclusief de wedstrijden die hij in Noord-Nederland afloopt.

    • Erik Oudshoorn