Wijffels van Rabo: balans verslechterd

ROTTERDAM, 10 JUNI. De balansverhoudingen bij Rabobank zijn in de eerste vier maanden van dit jaar verslechterd.

Dit heeft Rabo-topman H. Wijffels gisteren gezegd op de jaarvergadering van de bank. Wijffels drukte zijn bezorgdheid uit over de balans van de bank, die naar zijn zeggen “iets minder perfect” is. Rabo is een van de drie Europese banken waarvan de balans en financiële positie zo sterk zijn, dat het de hoogst mogelijke internationale kredietwaardigheidsbeoordeling, een zogenoemde 'triple A rating' heeft. De hoogte van de rating is van belang voor de voorwaarden waartegen een bank op de financiële markten zaken doet met tegenpartijen.

Wijffels doelde met zijn opmerkingen over de verslechterde balans op de gevolgen van de hogere kredietuitzettingen die Rabo dit jaar deed. De rente voor langlopende leningen daalde op de kapitaalmarkt aanvankelijk tot 5,5 procent, maar liep vanaf januari tegen alle verwachtingen in ongekend snel op. Toen de omslag plaats vond vroegen bedrijven meer dan normaal naar lange-termijnfinancieringen tegen een vaste rente. Particulieren maakten ook nog snel gebruik van de mogelijkheid om hun hypotheekrente op de lagere oude rentestand vast te zetten of braken hun hypotheekcontracten daarvoor open. Dat leidde tot tien miljard gulden extra aan lange-termijnfinancieringen.

Banken zetten in het grootste deel van de balans uitgezette leningen en aangetrokken kapitaal van de zelfde looptijd tegenover elkaar. De winst wordt gemaakt op het verschil tussen de ontvangen en betaalde rentes, uit het rendement op het eigen vermogen en ook uit de zogenoemde 'mismatch'. Bij dat laatste zet de bank onder normale omstandigheden langlopende uitzettingen tegenover kort aangetrokken geld, en profiteert zij van de op dit moment lagere kortlopende rente die de bank betaalt tegenover de hogere rente voor de lange termijn die wordt ontvangen.

Een woordvoerder van Rabo bevestigde vanmorgen dat bedrijven en particuliere cliënten van de bank versneld van de betaling van korter lopende naar langlopende rentetarieven zijn omgeschakeld, toen duidelijk werd dat de bodem van de kapitaalmarktrente werd bereikt. Zo konden zij de rentebetaling op hun leningen langdurig vastzetten tegen het naar verhouding lage tarief.

Het gevolg is wel dat de mismatch bij de als conservatief bekend staande Rabo op dit moment groter is dan normaal. “Dat leidt op dit moment tot een hogere winst, maar maakt de winst in de toekomst meer onzeker.”

Rabo-topman Wijffels zei voor 1994 een even grote winstgroei te verwachten als in 1993, toen de winst van Rabo met 10,1 procent steeg. Met name de hoge provisies die de bank bij de grote vraag naar kredieten opstreek draagt daar aan bij, maar ook de aantrekkende conjunctuur en de het kostenbesparingsprogramma dat Rabo intern doorvoert.

Een woordvoerder van een van de drie toonaangevende beoordelingsbureau's, Moody's, zei vanmorgen vanuit Londen dat het beoordelingscijfer van Rabo, dat onlangs opnieuw werd bevestigd, niet wordt heroverwogen.