Voedingsbond verliest in geding aspergetelers

ROTTERDAM, 10 JUNI. De president van de rechtbank in Roermond heeft in kort geding de aanklacht van de Voedingsbond FNV tegen elf Limburgse aspergetelers niet ontvankelijk verklaard.

Volgens rechtbankpresident H. Paulussen heeft de bond niet voldoende kunnen aantonen dat de aspergetelers de tuinbouw-CAO ontduiken. Hij beklemtoonde in zijn vonnis wel dat de tuinders de CAO volledig moeten nakomen. Telers die bij voorbeeld in strijd met de CAO geen arbeidsovereenkomst gebruiken, moeten dat binnen vijf dagen veranderen. Doen ze dat niet, dan hangt hen een boete van 250 gulden per dag boven het hoofd.

Dat een aantal bepalingen wellicht minder goed op de praktijk van de aspergeteelt is toegesneden, zoals de gedaagde telers stelden, kan daaraan niet afdoen, aldus de president. Dat moeten ze in het CAO-beraad maar uitknokken. Bestuurder J. van der Horst van de FNV-bond zei in een eerste reactie dat er ongeveer 25 telers zijn die zich niet aan de afspraken houden. “Die zullen we met de uitspraak van de rechter betreffende arbeidsovereenkomsten confronteren.”

Raadsman H. van der Bruggen, die de elf gedaagde telers vertegenwoordigde, zei verheugd te zijn dat “het verhaal dat de telers onder de CAO betalen uit de wereld geholpen is. Natuurlijk wisten we dat we aan de wettelijke verplichtingen, zoals een arbeidsovereenkomst, moeten voldoen. Juridisch gezien is dit een driekwart overwinning.”