VN-topman wil globaal banenplan

GENÈVE, 10 JUNI. Secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali van de Verenigde Naties wil dat de VN gaat werken aan een wereldomspannend sociaal pact ter bestrijding van armoede en werkloosheid. De basis voor zo'n akkoord moet volgens Boutros Ghali volgend jaar maart worden gelegd op de topconferentie van de VN over sociale ontwikkeling in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Boutros Ghali zei dit gisteren op de jaarvergadering van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) van de VN in Genève. Daar zijn afgevaardigden bijeen van regeringen, werkgevers en werknemers uit 180 landen.

Het doel van de 'sociale top' in Kopenhagen is te komen tot vermindering van de armoede, uitbreiding van produktieve werkgelegenheid en sociale integratie. “Maar bovenal gaat het er om luid en duidelijk aan te geven dat het sociale beleid over de hele wereld een nieuwe richting moet krijgen. Zonder sociale ontwikkeling kan er geen echte economische ontwikkeling zijn”, aldus Boutros Ghali.

De secretaris-generaal beklemtoonde dat het niet de bedoeling kan zijn de internationale gemeenschap te dicteren welke sociale voorzieningen moeten worden getroffen. “Maar tegelijkertijd is het zo dat er op sociaal terrein kwesties zijn die onbetwistbaar een internationale dimensie hebben.” De Amerikaanse minister van arbeid, Robert Reich, sloot hierop aan met zijn pleidooi voor integratie van sociaal beleid en bevordering van wereldhandel.

De ILO-conferentie mondt later deze maand waarschijnlijk uit in een nieuw verdrag waarin is vastgelegd dat deeltijdwerkers proportioneel dezelfde rechten moeten hebben als voltijdwerkers. De internationale vakbeweging heeft zich daar de afgelopen jaren, onder aanvoering van FNV-bestuurder I. van den Burg, sterk voor gemaakt. De vakbeweging beschouwt zo'n conventie als steun in de rug bij de bestrijding van de werkloosheid. De werkgevers verzetten zich tegen een nieuwe conventie, die volgens hen juist het scheppen van nieuwe banen zal bemoeilijken. De werkgevers wilden niet verder gaan dan een aanbeveling, maar leden gisteren in de voorbereidende commissie een nederlaag, doordat de meeste regeringen de zijde van de vakbeweging kozen.