Veel Italianen frauderen met invaliditeitsgeld

ROME, 10 JUNI. Bij een steekproef van vijftienduizend uitkeringstrekkers heeft het Italiaanse ministerie van schatkist ontdekt dat ongeveer een derde van hen zich ten onrechte invalide had laten verklaren, vaak met behulp van een corrupte arts of op aanbeveling van een lokale politicus.

De Italiaanse bevolking zal waarschijnlijk binnenkort ineens een stuk gezonder lijken nu de overheid is begonnen met een grootschalige controle op de invaliditeitsuitkeringen. Tot de duizenden mensen die al op fraude zijn betrapt, behoren een blinde jongen die als chauffeur werkt en een voetbalteam van semiprofs die iedere maand hun invaliditeitsuitkering ophalen. Overwogen wordt hen het ten onrechte ontvangen geld te laten terugbetalen. Wie een baan heeft gekregen op basis van een valse invaliditeitsverklaring, loopt het risico ontslagen te worden.

Al jaren wordt er wantrouwend gekeken naar de invaliditeitsuitkeringen, die in Italië pensioenen worden genoemd. De federalistische partij Lega Nord noemt deze steevast als een van de middelen waarmee het oude bestel vooral in het zuiden stemmen heeft gekocht met geld uit de schatkist. Dat verklaart waarom soms hele dorpen als gehandicapt te boek staan. In het onderzoek bleek dat in een Siciliaans dorpje van tweeduizend zielen vijfhonderd mensen een invaliditeitspensioen ontvingen.

De overheid geeft ieder jaar 65 biljoen lire, ongeveer 78 miljard gulden, aan invaliditeitspensioenen. Controle op deze uitkeringen kan helpen het enorme begrotingstekort terug te dringen.

Het sociale-onderzoeksbureau Eurispes heeft onlangs wat cijfers op een rij gezet. Het totale aantal gehandicapten wordt op vier miljoen geschat, terwijl de staat jaarlijks aan zeven miljoen mensen een invaliditeitspensioen betaalt. Dat verschil wordt deels verklaard door de uitkeringen aan begeleiders van gehandicapten, maar belangrijker is volgens Eurispes de grootschalige fraude.

Symptomatisch voor de fraude zijn de grote verschillen per regio. In Lombardije, in het noorden, staat zeven procent van de bevolking als gehandicapt te boek. In de regio Umbrië zou 23 procent van de bevolking invalide zijn.

    • Marc Leijendekker