Planbureau: groei economie overtreft eerdere ramingen

DEN HAAG, 10 JUNI. De Nederlandse economie groeit harder dan twee maanden geleden nog werd voorzien. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB heeft ten behoeve van de voorbereiding van de Miljoenennota de groeiraming voor 1994 met een half procentpunt verhoogd. Het CPB gaat nu uit van een groei van het bruto binnenlands produkt (BBP) met 1,5 procent. Voor 1995 verwacht het CPB een groei van 2,6 procent. Dat is een fractie meer dan de 2,5 procent die in april in het Centraal Economisch Plan werd voorzien.

Ook ten aanzien van de lonen ziet het CPB meevallers. De loonsom van werknemers in de marktsector is naar beneden bijgesteld. Voor 1994 wordt nu een toename van de lonen met 2,2 procent voorspeld. Voor 1995 blijft de stijging beperkt tot 1 procent. De geringe loonstijging werkt door in de verwachte koopkrachtontwikkeling voor modale werknemers (bruto jaarinkomen 40.000 gulden). In 1994 daalt de gemiddelde koopkracht met 0,7 procent. Voor 1995 ziet het CPB nu een koopkrachtdaling voor de modale werknemer van 2,1 procent in plaats van de eerder geraamde 0,75.

Het einde van de loonmatiging is echter in zicht. Voorzitter A. Rinnooy Kan van het werkgeversverbond VNO: “Wij zijn niet tegen loonstijgingen als de economische situatie bij bedrijven het toelaat”. Hij toont zich een voorstander van ruimere toepassing van winstafhankelijke beloning.

Meer groei leidt volgens het CPB dit jaar nog niet tot meer banen. De werkgelegenheid neemt af met 32.000 arbeidsjaren. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering loopt op tot 760.000. Twee maanden geleden ging het CPB nog uit van 735.000 werkloosheidsuitkeringen. In 1995 neemt het aantal banen toe met 33.000. Dat is 7.000 meer dan eerder voorzien. Het aantal werkloosheidsuitkeringen loopt als gevolg van extra arbeidsaanbod echter verder op tot 770.000. Twee maanden geleden was de CPB-schatting nog 735.000.

De particuliere consumptie is wat naar beneden bijgesteld. Voor dit jaar wordt een toename met 1,4 en voor volgend jaar met 1,2 procent voorzien. De investeringen van bedrijven daarentegen nemen volgend jaar met 6,5 procent flink toe. Dit jaar nemen ze volgens de nieuwste inzichten nog met 1,3 procent af. Ook de exportcijfers zijn naar boven bijgesteld. Voor 1995 wordt een toename met 5,9 procent voorzien.

Het financieringstekort loopt iets op, van 3,6 procent van het BBP dit jaar tot 3,7 procent volgend jaar. Het aantal inactieven per honderd actieven - welke ratio bepalend is voor het al dan niet koppelen van de uitkeringen aan de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven - neemt mede als gevolg van meer werklozen toe van 86 dit jaar tot 86,1 volgend jaar.