Philips krijgt 4,7 miljard gld krediet

ROTTERDAM, 10 JUNI. Philips heeft zich via een bankensyndicaat verzekerd van een doorlopend krediet ter grootte van 2,5 miljard dollar (bijna 4,7 miljard gulden).

Met behulp hiervan kan het elektronicaconcern zijn schuldpositie verder verbeteren. De zogeheten 'stand-by faciliteit' is de grootste die een Nederlandse onderneming ooit heeft verworven. Philips zal, als gevolg van de overeenkomst, deze maand een in 1990 afgesloten lening ter grootte van 2 miljard dollar, bedoeld voor de saneringsoperatie-Centurion, vervroegd aflossen. Het saldo hiervan, 800 miljoen dollar, betaalt Philips terug uit de ruime kasmiddelen, die eind maart 2,8 miljard gulden bedroegen.

De aflossing vermindert Philips' financiële lasten, aldus een woordvoerder van het concern, terwijl het omvangrijke doorlopend krediet de zekerheid geeft dat snel geld beschikbaar is als grote uitgaven moeten worden gedaan. Concrete plannen hiervoor ontbreken overigens, aldus de woordvoerder. Philips overweegt een chipfabriek te bouwen, wat al gauw een miljard gulden vergt.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Philips en de banken, die een looptijd heeft van vijf jaar, is een zogeheten swingline facility, waardoor het concern direct een half miljard dollar per dag kan opnemen. Een woordvoerder van Philips kan desgevraagd het voordeel door beëindiging van de oude lening en de verwerving van de nieuwe faciliteit niet kwantificeren. Philips betaalt de banken voor het stand-by krediet een vergoeding van 0,1875 procent, en over opgenomen geld het rentetarief dat de banken in Londen elkaar in rekening brengen (LIBOR) met een opslag van 0,45 procent.