Pas verschenen; vertaald

Patrick O'Brian De Sophie Vert. Inge Kok, Uitg. Atlas, 408 blz. ƒ 45,-

Vertaling van in 1970 verschenen Engelse avonturenroman over het leven op een oorlogsschip aan het begin van de negentiende eeuw.