Pas verschenen

Maria van Daalen Het Hotel Uitg. Querido, 62 blz. ƒ 27,50

Ongewoon lange en heftige gedichten van Revisor-redacteur Van Daalen, met aan het slot een acht bladzijden lange brief in dichtvorm 'over het eindige'.