Ouders lenen school geld voor noodlokaal

LEIDSCHENDAM, 10 JUNI. De basisschool Emmaüs (550 leerlingen) in Leidschendam wil met renteloze leningen van ouders zelf een noodlokaal gaan bouwen. De school krijgt voor de tijdelijke uitbreiding geen geld van het ministerie van onderwijs omdat op scholen in de buurt lokalen leegstaan. Een noodlokaal kost 40.000 gulden, dat is ongeveer 100 gulden per schoolgezin. Veel ouders hebben al positief gereageerd op het plan.

“We hebben nu 17 groepen, en 15 lokalen. Ook in de aula en het speellokaal wordt lesgegeven. Voor extra begeleiding of logopedie hebben we nu alleen een kamertje van tweeëneenhalf bij tweeëneenhalve meter. En de personeels-, directie- en conciërgekamer voor 20 leerkrachten is vijf bij vijf”, aldus directeur A. van Oosterom van de 'samenwerkingsschool' Emmaüs, voor protestants en katholiek onderwijs.

Door bouw van nieuwe wijken in de buurt is de tien jaar oude school veel sterker gegroeid dan verwacht. “De prognose was vierhonderd leerlingen, we zitten nu op 550,” aldus Van Oosterom. Er zijn al drie keer noodlokalen bijgebouwd. Complete nieuwbouw heeft geen zin, zegt hij. De tijdelijke kinderpiek, dankzij de stroom jonge gezinnen die een nieuwe wijk intrekt, moet met noodgebouwen worden opgevangen. Van Oosterom: “Daarom is het ook te overzien om zelf iets te bouwen. Over vijf jaar breken we het lokaal weer af.” Per jaar kost een lokaal zo'n drie à vierduizend gulden aan energie- en schoonmaakkosten. “Dat willen we uitsparen op andere uitgaven. Dat moet net gaan.”

De ouders van de school kregen onlangs een brief waar het plan om zelf te gaan bouwen uit de doeken wordt gedaan. Als het laatste kind uit een gezin de school verlaat krijgen de ouders de 100 gulden geld weer terug. Die aflossing kan net worden betaald uit de opbrengst van oud papier en oude batterijen, aldus Van Oosterom. “Op de brief is goed gereageerd, wij hebben al ruim honderd strookjes met toezeggingen teruggekregen. Veel ouders willen de honderd gulden zelfs gewoon schenken.” De meeste ouders lijken het geld wel te kunnen missen “Op mijn vorige school, in het centrum van Den Haag, was dit niet gelukt.”

Voor het nieuwe lokaal zal het ministerie geen cent vergoeden, maar wettelijke bezwaren tegen de constructie zijn er niet. Het mag, aldus een woordvoerder van het ministerie, zolang er geen negatieve consequenties zijn voor ouders die de lening weigeren.