Oproer in gevangenissen Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 10 JUNI. In zeven gevangenissen in Zuid-Afrika is gisteren een oproer uitgebroken.

Blanke en zwarte gevangenen eisen dat de nieuwe, door het ANC geleide regering hen amnestie verleent. President Nelson Mandela heeft vanochtend de betrokken ministers voor spoedberaad bijeengeroepen. Bij het oproer hebben volgens berichten van het Zuidafrikaanse gevangeniswezen tot nu toe twee gedetineerden de dood gevonden. De opstand begon gisterenochtend in de ten oosten van Johannesburg gelegen Modderbee gevangenis, waar vierduizend mensen hun straf uitzitten. De gevangenen gijzelden een blanke bewaker, die twintig uur later, na onderhandelingen met van de ANC-bestuurder voor de regio Johannesburg, Tokvo Sexwale, werd vrijgelaten. Tijdens gesprekken tussen de gedetineerden en Sexwale, die werd opgewacht door zo'n vijfhonderd met zelfgemaakt wapentuig uitgeruste gevangenen, wisten ten minste dertig gevangenen te ontsnappen. In andere strafinrichtingen probeerden gevangenen bewakers te gijzelen, richtten zij vernielingen aan en staken hun cellen in brand. Het oproer duurde vanochtend nog voort. (Reuter,AFP,AP)