Nutricia: 'Herman' uitgesteld

ROTTERDAM, 10 JUNI. Nutricia stelt de oprichting van een gezamenlijke onderneming met het Leidse biotechnologiebedrijf Gene Pharming (van de transgene stier Herman) uit. Het besluit daartoe van het zuivelbedrijf volgt op een dreigement van de Dierenbescherming, Natuur en Milieu en de Alternatieve Konsumentenbond dat zij zullen oproepen tot een boycot van Nutricia-produkten.

Volgens Gene Pharming heeft het besluit van Nutricia geen invloed op de voortgang van het eigen werk.

De protesterende organisaties hadden Nutricia een ultimatum gesteld dat vandaag afliep. Zij verzetten zich tegen het gebruik van transgene koeien voor produktie van menselijke eiwitten. De gezamenlijke onderneming van Nutricia en Gene Pharming moest de menselijke eiwitten lactoferrine en lysozyme uit koeiemelk produceren.

Nutricia schort de samenwerking met Gene Pharming op tot een nieuwe ethische toetsing van de experimenten met Herman is uitgevoerd. De projecten rondom de stier zijn tot nu toe allemaal getoetst en goedgekeurd door een commissie van het ministerie van landbouw. Zij staat onder voorzitterschap van de aan de universiteit van Utrecht verbonden kerkelijk hoogleraar in de christelijke ethiek dr. E. Schroten. Een woordvoerder van het ministerie van landbouw betwijfelt of het mogelijk is onderzoek achteraf nog eens te laten toetsen. Nutricia kon vanmiddag niet aangeven wie die hertoetsing moet uitvoeren en welke argumenten er zijn om opnieuw te laten toetsen.

Nutricia heeft toegezegd binnen het bedrijf te discussiëren over de wenselijkheid van het gebruik van genetisch gemanipuleerde dieren en daarbij maatschappelijke organisaties en ethische deskundigen te zullen betrekken. De onderneming zegt aan alternatieve produktiemiddelen de voorkeur te geven boven het gebruik van genetisch gemanipuleerde dieren.

Nutricia gaf vorige week toe onderzoek naar het totstandkomen van de stier Herman van 1990 tot 1993 in het geheim mede te hebben gesubsidieerd. De subsidie werd stilgehouden uit concurrentie-overwegingen.