Noord-Korea inviteert Carter

WASHINGTON, 10 JUNI. De Amerikaanse ex-president Jimmy Carter gaat volgende week op uitnodiging van Pyongyang naar Noord-Korea. Carter wil daar “belangrijke actuele onderwerpen” aankaarten, een verwijzing naar de kwestie van Noord-Korea's nucleaire activiteit. Hij zal ook Zuid-Korea bezoeken. Carter, die van 1977 tot 1981 president was, heeft de afgelopen jaren vele bemiddelingsmissies in Afrika en Latijns Amerika ondernomen, overigens niet alle met succes. De Zuidkoreaanse regering, die zich inzet voor snelle sancties tegen Noord-Korea, heeft koel op Carters missie gereageerd.

De uitnodiging aan Carter komt na een Noordkoreaans aanbod om opnieuw te onderhandelen over de kwestie van internationale inspectie van zijn nucleaire installaties, als de VS instemmen met hervatting van het bilaterale overleg. Dat aanbod werd eerder deze week echter door Washington afgewezen als onvoldoende.

Samen met Frankrijk en Groot-Brittannië werken de VS op het ogenblik aan sancties door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om Noord-Korea te dwingen inspectie van zijn kerninstallaties in overeenstemming met de bepalingen van het Non-proliferatieverdrag (NPV) te aanvaarden. Maar de speciale vertegenwoordiger voor de kwestie-Noord-Korea in het State Department, Robert Gallucci, waarschuwde gisteren in het Congres dat de Veiligheidsraad aanzienlijke tijd nodig zal hebben om een sanctie-resolutie uit te werken. Voorts wilde hij niets voorspellen over de houding van China, dat als permanent lid van de Raad over vetorecht beschikt en althans op dit moment publiekelijk sancties als contraproduktief afwijst. Minister van buitenlandse zaken Warren Christopher toonde zich gisteren in Istanbul, waar hij voor een bijeenkomst van de NAVO is, wat dat betreft overigens optimistischer met de uitspraak: “Ik denk dat ze kunnen worden bewerkstelligd.”

Op de hoorzitting van een ondercommissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden, waar Gallucci de stand van zaken in de Korea-crisis uiteenzette, uitten verscheidene afgevaardigden kritiek op de Amerikaanse regeringspolitiek. De Democraat Thomas Lantos dichtte de Amerikaanse politiek “een diepe Alice-in-Wonderland-kwaliteit” toe. Commissievoorzitter Gary Ackerman, eveneens een Democraat, noemde de politiek “enigszins wankel”. Volgens hem kregen andere landen op deze wijze de boodschap dat als ze het NPV schenden, ze “acht jaar onderhandelingen te verduren krijgen”.

Zuid-Korea heeft vandaag in het kader van voorbereidingen op een eventuele oorlog - Noord-Korea heeft daarmee gedreigd als de VN sancties afkondigen - een nationale inspectie van de 223.000 schuilkelders en 60.000 ondergrondse noodwatertappunten gelast. Eerder al was het Zuidkoreaanse leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht. (Reuter, AFP, AP)