MB wil fabriekspelletjes TerApel sluiten

De directie van MB Nederland houdt vast aan sluiting van de MB spellen- en puzzelfabriek in Ter Apel. Het management heeft het advies van de ondernemingsraad om sluiting te heroverwegen naast zich neergelegd. Dat heeft woordvoerder B. Suelmann van de Groningse fabriek bekend gemaakt.

Het advies van de ondernemingsraad leverde voor MB geen nieuwe gezichtspunten op. Het concern zegt nog steeds te kampen met een produktie-overcapaciteit. Een van de drie fabrieken in Europa dient daarom te sluiten. De fabrieken in Valencia (Spanje) en Waterford (Ierland) maken ook nog andere produkten. Eventuele verplaatsing van die fabrieken naar Ter Apel is volgens MB niet haalbaar. Daarom moet de Groningse vestiging eraan geloven, waardoor ruim 160 werknemers op straat komen te staan.

MB Nederland heeft een sociaal plan opgesteld waarmee hij tracht de gevolgen van de sluiting voor het personeel zoveel mogelijk te beperken. Het concern is bereid financiële compensatie te verlenen, outplacement in te voeren alsmede andere maatregelen om mensen aan een baan te helpen.