Kans op meer acties na staking maandag bij NS

DEN HAAG, 10 JUNI. De voor maandag aangekondigde spoorwegstaking zal vermoedelijk in de loop van de volgende week nog een vervolg krijgen. De vakbonden beraden zich vandaag over de vorm waarin dit kan gebeuren.

Volgens een woordvoerder van de spoorwegvakbond FSV is het mogelijk dat de staking wordt gevolgd door stiptheidsacties en een of meer vierentwintiguursstakingen in de loop van de week. De staking van maandag is voorzien voor de ochtendspits en zou om 9.00 uur worden beëindigd. De bonden zullen hun vervolgacties coördineren.

De spoorwegvakbond FSV heeft de NS een ultimatum gesteld dat gistermiddag om 12.00 uur afliep. De Vervoersbonden CNV en FNV zijn nog bezig met het opstellen van zo'n ultimatum, dat waarschijnlijk zondagnacht om 0.00 uur zal aflopen. Alle drie de bonden eisen dat de NS meer doen voor het behoud van werkgelegenheid. In het ultimatum van de CNV staat letterlijk dat er de komende jaren geen gedwongen ontslagen mogen vallen.

Bij de spoorwegen moeten tussen 1993 en 1998 4.800 arbeidsplaatsen verdwijnen, op een totaal van 27.000. Met een sociaal plan hebben de NS zich verplicht om zogeheten overcomplete werknemers gedurende drie jaar te helpen bij het vinden van een andere functie.

Het conflict tussen de spoorwegen en de bonden spitst zich toe op een zogeheten overcompleetverklaring van 470 machinisten en conducteurs. Het besluit om deze overcompleetverklaring voor te stellen terwijl de bonden de CAO-voorstellen nog moesten accorderen, is genomen door directeur G. Hammer van het verzelfstandigde NS-Reizigers. De Raad van Bestuur was niet van het voorstel op de hoogte.

Inmiddels zijn de ledenraadplegingen van de FSV in volle gang. Alle 22 afdelingen worden geconsulteerd. De Vervoersbond CNV heeft vanavond één actievergadering, de Vervoersbond FNV in het weekeinde een vijftiental.

De reizigersvereniging Rover zal geen kort geding aanspannen. Twee jaar geleden werd een staking in een door Rover aangespannen kort geding door de rechter toegestaan. De NS sluiten een kort geding niet uit.

Vanmorgen presenteerde Rover de resultaten van een kaartenactie waarin treinreizigers is gevraagd om suggesties voor verbeteringen in het treinvervoer. De bijna 700 reizigers die hebben gereageerd waren vooral gebeten op het gebrek aan comfort, de slechte informatie en de matige punctualiteit. Met name de dubbeldekkers kwamen er slecht vanaf. Veel inzenders “klagen over te weinig been- en hoofdruimte, de prullebak zit op de plaats waar men zijn knieën had gedacht en dikwijls kan de bagage ook nergens heen”, schrijft Rover.