Huis VS wil opheffing wapenembargo Bosnië

WASHINGTON, 10 JUNI. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Clinton gisteren met 244 tegen 178 stemmen opgedragen het wapenembargo tegen de Bosnische moslims op te heffen. Omdat de Senaat twee onderling strijdige resoluties over dat wapenembargo heeft aangenomen, is de stemming van het Huis nog niet bindend.

Het Huis en de Senaat moeten nog over een eensluidende versie overleggen. Volgens de voorzitter van de Huiscommissie van buitenlandse zaken, Lee Hamilton, is de stemming vooral “het afreageren van woede” door de leden van het Huis.

De stemming is een klap in het gezicht van president Clinton. Die had in een brief aan het Huis van Afgevaardigden gewaarschuwd dat “opheffing van het embargo het vredesproces tot een einde zal brengen”. Bovendien schreef hij dat opheffing de relaties met Rusland en met de bondgenoten in gevaar zou brengen. Minister van defensie William Perry, zijn chef van de gezamenlijke generale staven, generaal John Shalikashvili, en onderminister van buitenlandse zaken Strobe Talbott hadden Huisleden in een besloten zitting afgeraden om voor de resolutie te stemmen.

Uiteindelijk gingen ook veel Democraten tegen hun eigen president in. Als gebaar naar Clinton hadden de Congresleden de stemming uitgesteld tot na de viering van D-day afgelopen maandag, omdat ze zich ervan bewust waren dat het voorstel geen voorbeeld was van geallieerde solidariteit.

De op één na hoogste Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, David Bonior, stemde voor opheffing van het embargo. “Schoolkinderen over heel Amerika hebben bij de herdenking van D-day geleerd dat Amerika de wereld van genocide heeft gered. Over 50 jaar zullen de schoolkinderen zich afvragen waar de Amerikaanse leiders waren toen de slachtingen plaatshadden. Ze zullen willen weten waarom we onderuitgezakt toekeken hoe kinderen werden afgeslacht en gezinnen werden verscheurd. Waarom konden ze niet door de Amerikaanse zeeblokkade heen breken en waarom konden de moslims zich niet verdedigen?”

De voorzitter van de defensiecommissie, Democratisch Afgevaardigde Ron Dellums, stemde tegen opheffing van het embargo en wees erop dat Amerika geen troepen heeft in Bosnië maar de Europese bondgenoten wel. Hij zei dat de situatie in Bosnië net langzaam op vrede afstevende. “We kunnen ze niet terug laten glijden in oorlog. We zouden dan zeggen: hier heb je een wapen, ga je zelf ombrengen. Ga verder maar dood. Dat is niet het standpunt dat we kunnen innemen. De bondgenoten zullen ons de schuld geven voor de dood van hun zonen die ze naar de oorlog hebben gestuurd”, zei hij.

De stemming komt op een ongelukkig moment. President Clinton heeft zich net bij het Franse standpunt aangesloten op alle partijen druk uit te oefenen tot het meedoen aan de onderhandelingen. Eerder was Clinton ertegen om de Bosnische moslims onder druk te zetten. Vorige maand is hij tot de conclusie gekomen dat de Europeanen die ter plekke zijn het beste kunnen bepalen hoe de vrede tot stand moet worden gebracht.

Als de Senaat zich achter het voorstel van het Huis schaart, kan het Witte Huis nog in twijfel trekken of het grondwettig is, omdat buitenlands beleid een prerogatief van de president is. De woordvoerder van het Witte Huis wilde niet nader ingaan op de eventuele grondwettigheid van het gisteren aangenomen voorstel.

    • Maarten Huygen