Federatieraad Moskou wil meer geld defensie

MOSKOU, 10 JUNI. De Federatieraad, de 'eerste kamer' van het Russische parlement, zal de staatsbegroting van dit jaar van de hand wijzen omdat de militaire uitgaven te laag zijn. Dat heeft de voorzitter van de Federatieraad, Vladimir Sjoemeiko, gisteren gezegd.

De 'Tweede Kamer' van het Russische parlement, de Doema, keurde woensdag de begroting goed. Die vertoont een tekort van 70 biljoen roebel (36 miljard dollar), iets minder dan tien procent van het bnp. Sjoemeiko gaf toe niet te weten waar het geld voor de hogere militaire uitgaven vandaan zou moeten komen, maar, zei hij, “het moét er komen”. “Natuurlijk keurt de Federatieraad de begroting niet goed. Ik persoonlijk ben er ook tegen”, aldus Sjoemeiko.

Sjoemeiko's opmerkingen illustreren een conflict tussen krachtige lobby's die elkaar in Moskou de schaarse financiële middelen betwisten. In de Federatieraad zitten de vertegenwoordigers van de 88 Russische regio's. Verhoogde militaire uitgaven komen de economie van die regio's ten goede. Bovendien wordt in een aantal van die gebieden de dienst uitgemaakt door het militair-industriële complex en is de militaire industrie de ruggegraat van de regionale economie. De Doema wordt veel meer gedomineerd door in Moskou gevestigde lobby's, zoals de olie- en gasindustrie en de landbouwmanagers, die veel minder baat hebben bij een verhoging van het militaire budget en die vrezen dat een verhoging van de militaire uitgaven ten koste gaat van de uitgaven voor landbouw en industrie. Daar komt bij dat de communisten en de agrariërs die in de Doema in hoge mate de dienst uitmaken sinds het ingrijpen van het leger tijdens de parlementaire opstand van oktober vorig jaar toch al weinig solidariteit voor de strijdkrachten voelen.

Het Russische ministerie van defensie voert aan dat de militaire uitgaven van 40 biljoen roebel (twintig miljard dollar) de strijdkrachten op een “hongerrantsoen” zetten. De Federatieraad wil een verhoging van de militaire uitgaven tot 55 biljoen roebel (28 miljard dollar), een kwart van de gehele begroting, zelfs als dat betekent dat het begrotingstekort toeneemt tot een niveau dat voor internationale organisaties als het IMF niet aanvaardbaar is.

De militaire uitgaven in de eerste zes maanden van dit jaar, zo voeren de voorstanders van een groter militair budget aan, zijn al zo hoog geweest dat het zo goed als onmogelijk is ze over dit hele jaar tot minder dan 55 biljoen roebel te beperken.

Als de Federatieraad een veto uitspreekt over de begroting, kan de Doema die alsnog met een tweederde meerderheid doordrukken. (AFP, Reuter)