Eindexamen Engels

De reactie van Tracy Metz op het VWO-examen Engels in NRC Handelsblad van 26 mei was mij, als leraar Engels, uit het hart gegrepen.

Het examen was erg moeilijk en dat kwam niet door de onderwerpen, maar door de stijl en het woordgebruik in de gekozen teksten enerzijds en de vage, vergezochte manier van vragen stellen anderzijds. Wanneer worden we verlost van dit wangedrocht als examentechniek en de idioot hoge waardering ervan, 50 procent van het eindresultaat van de kandidaat? Men kan echter niet in het algemeen stellen dat het taalonderwijs “zich tevreden stelt met het uitventen van passieve kennis”. In mijn lessen en in die van veel collega's is de voertaal Engels, wordt ruim aandacht geschonken aan diverse vormen van schrijfvaardigheid en heeft zowel de oude als de moderne literatuur een prominente positie.

    • Simon Pols