Deltaplan

In het artikel over de wijziging van het Deltaplan Cultuurbehoud (NRC Handelsblad, 28 mei) staan enkele opmerkingen die commentaar behoeven.

Het klopt dat de nieuwe Mondriaan Stichting het afgelopen halfjaar geconfronteerd werd met een groot aantal nieuwe aanvragen voor behoudprojecten bij musea. Probleem is alleen dat de Mondriaan Stichting niet voldeonde geld heeft om alle, op zich goede, projecten financieel te ondersteunen. Dat betekent dat er in vergelijking met het verleden wat strenger geselecteerd moet worden. Daartoe heeft de Mondriaan Stichting begin april een aantal wijzigingen in de bestaande regeling aangebracht, die door de minister van WVC moeten worden goedgekeurd. Anders dan in het artikel staat is het natuurlijk niet de bedoeling dat in de toekomst alleen Rijksmusea nog bij de Mondriaan Stichting kunnen aankloppen. De stichting ondersteunt juist de niet-Rijksmusea, mag zich niet eens met Rijksmusea bezighouden. Wel geeft de nieuwe Deltaplan-regeling prioriteit aan museale collecties boven 'losse' objecten bij particulieren.

    • Melle Daamen
    • Directeur Mondriaan Stichting