'Contactgroep' tekent landkaart van Bosnië

PARIJS, 10 JUNI. De internationale 'contactgroep' voor Bosnië ontwerpt volgende week, vermoedelijk in New York, een nieuwe landkaart van Bosnië, waarin de grenzen tussen de moslim-Kroatische federatie en het gebied van de Bosnische Serviërs zullen worden vastgesteld. De strijdende partijen zelf zullen bij die bijeenkomst niet aanwezig zijn.

In de contactgroep zijn de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties vertegenwoordigd. De nieuwe landkaart van Bosnië zal de Bosnische Serviërs, moslims en Kroaten worden voorgelegd; ze worden geacht ermee in te stemmen voordat begin juli in Napels de topconferentie van de G-7, de zeven grote geïndustrialiseerde landen, wordt gehouden.

Volgens diplomatieke bronnen in Parijs, die dit gisteren meldden, willen de leden van de contactgroep “rekening houden” met de wensen van de moslims en Kroaten met betrekking tot de omvang van hun federatie. De moslims en Kroaten eisen sinds vorige maand 58 procent van het totale grondgebied van de republiek op - zeven procent meer dan de 51 procent waarover aanvankelijk overeenstemming was bereikt.

Volgens waarnemers wordt het voorstel van de contactgroep een plan dat de strijdende partijen zullen moeten accepteren op straffe van vergaande maatregelen. De moslims verwachten al enige tijd een 'slik-of-stik-plan' van de internationale gemeenschap. Ze hebben daartegen scherp geprotesteerd, omdat het naar hun mening zal neerkomen op een “beloning van de Servische agressie”. Gisteren zei de Bosnische VN-vertegenwoordiger, Muhamed Sacirbey, er rekening mee te houden dat de landkaart van de contactgroep een aantal zogenoemde 'grijze zones' zal bevatten. Het zou daarbij gaan om gebieden die oorspronkelijk werden bewoond door een meerderheid van moslims en Kroaten maar waar de demografische verhoudingen door de 'etnische zuivering' van de Serviërs zijn gewijzigd. Volgens Sacirbey is het de bedoeling dat de Serviërs deze 'grijze gebieden' ontruimen, dat ze worden gedemilitariseerd en dat ze voorlopig onder de controle worden geplaatst van ofwel een VN-bestuur ofwel een gezamenlijk bestuur van de moslims en de Serviërs. Een interim-bestuur zou vluchtelingen de mogelijkheid moeten geven naar hun woonplaatsen terug te keren.

Volgens Sacirbey zullen steden die het ergst hebben geleden onder de praktijk van de etnische zuivering, zoals Prijedor, Višegrad en Zvornik, in zulke 'grijze zones' komen te liggen. Ze zouden samen zes of zeven procent van het grondgebied van Bosnië uitmaken en de kloof tussen de bovengenoemde gebiedspercentages van 51 en 58 overbruggen.

In Istanbul, waar de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO bijeen zijn, hebben Amerikaanse diplomaten gezegd dat wordt gedacht over sancties tegen strijdende partijen die het 'slik-of-stik-plan' van de contactgroep afwijzen. Daarbij wordt gedacht aan de geleidelijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) als de moslims het plan afwijzen en aan de gedeeltelijke opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië als de Serviërs dwarsliggen. (Reuter, AP, AFP)