Banken zien nieuw leven voor chipcard

AMSTERDAM, 10 JUNI. De Nederlandse banken hebben een ommezwaai gemaakt in het elektronisch betalingsverkeer en willen weer actief werken aan ontwikkeling van een elektronische beurs voor kleine betalingen, de chipcard.

Twee jaar geleden hadden de banken deze chipcard na een proef in Woerden zo goed als dood verklaard, erkende ING-bestuurder drs. H. Verkoren gisteren na afloop van het jaarlijks congres van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE). Hij zegt nu te verwachten dat de banken binnenkort voorbereidingen zullen starten voor een nieuwe proef, die op zijn vroegst eind 1995 van start kan gaan.

“De proef in Woerden was een teen in het water steken, een nieuwe proef zou direct een baantje zwemmen moeten worden”, aldus Verkoren. Volgens hem is de ommezwaai bij de chipcard-test ingegeven door twee nieuwe ontwikkelingen: de opzet van soortgelijke proeven in landen als België, Denemarken en Portugal en de potentiële concurrentie van PTT Telecom, die zijn telefoonkaarten oplaadbaar kan maken en van een betaalfunctie kan voorzien. PTT Telecom heeft ongeveer 400.000 telefoonkaarten voor internationale gesprekken uitstaan. Verkoren houdt nog wel een slag om de arm: er moet een Europese standaard komen, zodat de elektronische beurs ook over de grens gebruikt kan worden. Inmiddels is voor het overleg over de chipcard een Nationaal Chipcard Platform opgericht waarin de banken met het ministerie van economische zaken en mogelijke zakelijke gebruikers van de kaart van gedachten wisselen.

De chipcard is bij uitstek geschikt voor relatief kleine betalingen. De kaart wordt, bijvoorbeeld via de geldautomaat, opgeladen tot een bepaald bedrag, waarmee een klant betalingen kan doen. Dat kan goedkoper zijn dan betalen met de huidige magneetstrippas plus PIN-code, omdat geen dure datatransmissie nodig is om de bedragen via een schakelcentrum (Beanet) van de bankrekening van de klant af te boeken. Verkoren verwacht niet dat de chipcard met de magneetstrippas zal concurreren omdat de laatste in de praktijk vooral zal worden gebruikt voor grotere betalingen.

Volgens Verkoren hebben de plannen van de Superunie, een inkoopcombinatie van supermarkten, voor een eigen proef met de chipcard niets met de ommezwaai van de banken te maken. De detailhandel zoekt al geruime tijd naar een goedkopere uitvoering van de bestaande magneetstrippas en klaagt steen en been over de monopolistische positie van Beanet, eigendom van de gezamenlijke banken.

Op het congres van het NIBE stelde hoofddirectievoorzitter mr. J. Hessels van Vendex (warenhuizen, supermarkten) alvast een ander punt aan de orde, namelijk de vraag waarom de betaaldiensten van de banken duurder worden terwijl andere produkten niet in prijs zijn verlaagd. Hij deelt de mening van de banken dat elk produkt op zichzelf winstgevend moet zijn en dat onderlinge subsidie tussen produkten uit den boze is. Omdat andere bankprodukten vroeger het verliesgevende betalingsverkeer subsidieerden, kunnen die produkten nu goedkoper worden als voor de betaaldiensten kostprijs wordt gevraagd.