Akkoord ophanden over bezuinigingen

DEN HAAG, 10 JUNI. De fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 hebben gisteren een akkoord bereikt over de omvang van het bezuinigingspakket dat nodig wordt geacht voor de vorming van een 'paars' kabinet. Desondanks hebben de leiders van de 'paarse' partijen hierover vandaag nog geen overeenstemming bereikt.

Volgens de leden van het zogeheten “Assistenten-team” gaat het om een bedrag “dicht bij de 16 miljard”. Daarbij is inbegrepen een gat van 5 miljard dat het huidige kabinet achterlaat. De fractievoorzitters Kok (PvdA), Van Mierlo (D66) en Bolkestein (VVD) moeten nu - waarschijnlijk kort na het weekeinde - een politiek besluit nemen over het voorstel van hun specialisten. Het A-team, dat enkele weken geleden werd ingesteld, bestaat uit de Kamerleden Linschoten en Dijkstal (VVD), Wallage en Melkert (PvdA) en Tommel en Ybema (D66).

Uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt inmiddels dat de Nederlandse economie harder groeit dan twee maanden geleden nog werd voorzien. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de partijen besluiten minder te bezuinigen dan zij tot voor kort van plan waren.

Gisteren hebben de onderhandelaars de gehele dag gewijd aan besprekingen over de infrastructuur. Daarbij verschilden zij met name van mening over de aanleg van de Betuwelijn, een nieuwe goederenspoorlijn naar Duitsland. Volgens D66 moeten de huidige plannen rond de lijn milieuvriendelijker worden, hetgeen ongeveer drie miljard extra zal kosten. Zowel de PvdA, die vindt dat de huidige plannen gewoon moeten doorgaan, als de VVD, die twijfelt aan het nut van de goederenlijn, denkt dat het met zo'n extra investering dubieus wordt of de spoorverbinding dan nog wel rendabel is.

Overigens is de VVD wat meer in de richting opgeschoven van de beide andere partijen. Bolkestein zei gisteren: “Mijn inzet is Nederland te voorzien van een eerste klas infrastructuur en de Betuwelijn zou daartoe behoren.” Het meest waarschijnlijk is dat de aanleg enige tijd zal worden uitgesteld om nadere studies te verrichten.

Kok zei gisteren dat hij “als vertrekkend minister van financiën en als aanstaand lid misschien van het nieuwe kabinet” er voorstander van is eventuele winst uit de verkoop van KPN gedeeltelijk te gebruiken voor infrastructuur, waaronder de Betuwelijn. Een ander deel zou moeten worden gebruikt voor verkleining van het financieringstekort.