Winst Zwitserleven naar 90 miljoen

Verzekeringmaatschappij Zwitserleven/Swiss Life, onderdeel van het concern Rentenanstalt/Swiss Life in Zürich, heeft haar netto winst van 75,7 miljoen gulden verbeterd tot 90,1 miljoen over 1993. Zij heeft haar positie als veruit grootste buitenlandse levens- en pensioenverzekeraar in Nederland verder versterkt.

De omzet steeg vorig jaar van 1,35 miljard tot 1,59 miljard gulden. Daarbij ging de premie-ontvangst omhoog van 905 miljoen naar 1096 miljoen. De rentepost verbeterde van 435,2 miljoen tot 490,5 miljoen gulden, de winsten op beleggingen daalden van 12,8 miljoen tot 3,2 miljoen.

Na de vermindering van de vraag naar levensverzekeringen als gevolg van de invoering van de Brede Herwaardering trad vorig jaar stabilisatie op. De produktie van individuele verzekeringen vertoonde bij Zwitserleven een stijging van 2,5 procent tot bijna 1,9 miljard gulden. De produktie van collectieve verzekeringen daalde ten opzichte van 1992.

De concernwinst van Rentenanstalt/Swiss Life steeg verleden jaar met 1,4 procent tot 1,42 miljard Zwitserse frank. De nettopremie-ontvangst ging 10,4 procent omhoog van 8,44 naar 9,32 miljard frank, terwijl de produktie met 4,1 procent toenam van 63,29 naar 65,87 miljard frank.