Winst Orco Bank stijgt 42 pct

Orco Bank heeft vorig jaar een winststijging geboekt van 42 procent. De winst steeg van 45,7 miljoen gulden tot 64,8 miljoen of per aandeel van 10,18 gulden tot 13,02. Het eigen vermogen is toegenomen van 432 miljoen tot 494 miljoen gulden. Het dividend wordt verhoogd van 9 naar 10 gulden.

In 1993 heeft het treasurybedrijf (valuta's, rentecontracten en opties) hoge resultaten kunnen behalen wat de grote winststijging verklaart. Maar door de uitzonderlijk snelle en grote rentestijging van de afgelopen tijd heeft het treasurybedrijf een groot deel van de winsten moeten prijsgeven. De directie verwacht daarom dat het resultaat in de eerste helft van 1994 zal teleurstellen. Omdat zij verwacht dat de scherpe rentestijging in de loop van het jaar grotendeels ongedaan zal worden gemaakt, wordt toch op een “bevredigend resultaat” over geheel 1994 gerekend.