Wereldbank leent aan China

WASHINGTON, 9 JUNI. De Wereldbank heeft gisteren leningen van 580 miljoen dollar goedgekeurd voor verbetering van het transportsysteem en bescherming van de bossen in China. Een eerste lening van 380 miljoen dollar wordt gebruikt voor de aanleg van een vierbaans-autoweg om de filevorming op de belangrijke noord-zuidroute tussen de provincies Hebei en Henan te verminderen. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een variabele rente van nu 7,27 procent. Het tweede krediet van 200 miljoen dollar wordt gebruikt voor het aanleggen van boomplantages op braakliggende gronden en andere maatregelen ter bescherming van de bossen. China is de derde consument in de wereld van constructiehout. Het krediet komt van het 'loket' voor de armste landen en is renteloos. (Reuter)