Turkije moet bezuinigen op zijn traditionele gastvrijheid

ISTANBUL, 9 JUNI. Gastvrijheid is een groot goed in Turkije, maar de aanwezigheid van maar liefst 600 mensen die vandaag en morgen deelnemen aan de NAVO-bijeenkomst, is momenteel een te zware financiële belasting. Turkije kampt met een groot tekort aan buitenlandse valuta na de crisis van de afgelopen maanden op de financiële markten. Niet alleen de bevolking, maar ook het staatsapparaat is daarom door premier Tansu Çiller in de vorm van een versoberingsprogramma opgedragen de broekriem drastisch aan te snoeren. Turkse columnisten schrijven dat “de mooie dagen voorbij zijn dat met name de delegaties van de Turkssprekende voormalige Sovjet-republieken maar naar hartelust een greep deden in de Turkse staatskas tijdens hun verblijf in Ankara en Istanbul. Turkije is nu gedwongen zich verstandiger en rationeler op te stellen.”

Turkije betaalt daarom alleen de verblijfskosten van de ministers van buitenlandse zaken, zo blijkt uit persberichten. De onkosten van de rest van de delegaties zijn voor rekening van de betrokken landen zelf. Bovendien werden de bewindslieden van de NAVO-lidstaten plus die van de Midden- en Oosteuropese landen die inmiddels via het Partnership-for-Peace-programma met de NAVO samenwerken gisteren niet officieel op het vliegveld van Istanbul opgewacht. De eigen ambassades in Turkije werden geacht zelf voor het vervoer te zorgen.

Toch kost de NAVO-bijeenkomst in Istanbul Ankara nog zo'n vijf miljoen gulden. Er is een jaar gewerkt aan de voorbereidingen en uit het politiekorps van de miljoenenstad Istanbul zijn 2.500 agenten geselecteerd die een vreemde taal spreken en een goede staat van dienst bezitten. Daarnaast is nog eens een zelfde aantal particuliere bewakers ingezet.