Staking dreigt na vastlopen overleg bij NS

UTRECHT, 9 JUNI. Het overleg tussen vakbonden en NS is vanmorgen opnieuw stukgelopen. Naar verwachting zullen de bonden hun leden oproepen om maandag te staken.

Gistermorgen legden wilde stakingen het treinverkeer in de Randstad vrijwel geheel plat. Het conflict bij de NS spitst zich toe op een zogeheten overcompleetverklaring van 110 machinisten en 360 conducteurs.

Gisteren liepen de spoorwegvakbond FSV en de Vervoersbond CNV weg uit een overleg hierover met directeur G. Hammer van NS-reizigers. Het aanbod van de NS om het aantal overcomplete machinisten en conducteurs te verminderen tot respectievelijk 50 en 200 werd later op de dag ook door de Vervoersbond FNV afgewezen.

Vanmorgen praatten de bonden met topman R. den Besten niet meer over de overcompleetverklaring, maar over aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen, waaronder een vierdaagse werkweek voor 50-plussers. De bonden willen de gevolgen van de afslanking van het spoorwegbedrijf, waar tot 1998 4800 banen moeten verdwijnen, op die manier enigszins verzachten.

De NS zijn bereid een vierdaagse werkweek voor 50-plussers in te voeren, maar dan vrijwillig, tijdelijk en met behoud van niet meer dan 92 procent van het salaris. Dit is ook overeengekomen in het 'CAO-onderhandelaarsakkoord', waarover de bonden hun achterban nog moeten raadplegen.

Den Besten zei vanmorgen na het overleg dat “de combinatie van een uitstekend sociaal plan en goede CAO-voorstellen onder de gegeven omstandigheden de beste waarborg voor werk is.” Volgens hem zijn de NS niet in staat “ongeclausuleerd te verklaren dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen”.

Den Besten zei te menen dat de kans dat er maandag niet wordt gestaakt na vanmorgen “aanzienlijk is verminderd”. De FSV en de Vervoersbonden CNV en FNV gaan er vooralsnog vanuit dat maandag wel wordt gestaakt.

Volgens vakbondsbestuurders bij NS is de wilde staking van gisteren in feite door het bedrijf zelf georganiseerd. Een ongelukkige strategie van NS-directeur Hammer zou de aanleiding voor de actie zijn geweest. In het overleg tussen NS-Reizigers en bonden gaf Hammer op 1 juni te kennen dat ongeveer n 500 machinisten en conducteurs 'overcompleet' zouden raken tot 1996. Dit aantal overtrof het eerder genoemde aantal van 200 NS'ers die dit jaar hun baan zouden verliezen. Het nieuwe cijfer is echter een nadere precisering voor een langere termijn, en maakt deel uit van het totaal van 2300 bij NS-Reizigers te schrappen banen. Hierover werd een jaar geleden al overeenstemming bereikt. De combinatie met een voor de bonden onbevredigend verlopen CAO-overleg, waarvan het resultaat nog moet worden goedgekeurd, was voldoende om de vlam in de pan te laten slaan.