Spruce goose

In het artikel van Lex Veldhoen (W&O 2 juni) laat hij Howard Hughes, na zijn vlucht met de Spruce Goose, zeggen: 'Hij voelde zo licht en goed aan, dat ik hem als vanzelf even optrok.'

Maar, op bladzijde 216 van het door Veldhoen vermelde boek (Charles Barton: Howard Hughes and his Flying Boat, 1981), wordt aangegeven dat dit slechts de Hughes versie van het verhaal is; uit in het boek opgenomen getuigenissen van de medebemanningsleden van Hughes op de historische vlucht van de Spruce Goose blijkt dat de werkelijkheid anders is geweest.

Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat de bewuste vlucht het resultaat was van de omstandigheid dat bij deze laatste 'taxi'-proef de enorme vleugelkleppen door Hughes waren geplaatst in de 'start'-stand.

Hoewel het niet uitgesloten moet worden geacht dat Hughes inderdaad van plan is geweest het vliegtuig hoogstpersoonlijk met een soepele handbeweging uit het water te trekken hebben de vliegeigenschappen van het vliegtuig hem kennelijk verrast.

Toen namelijk de Spruce Goose tijdens de aanloop een snelheid van iets meer dan 70 (land)mijlen per uur had bereikt verliet het vliegtuig spontaan het water als gevolg van de neergelaten vleugelkleppen.

Hughes was hierdoor zodanig onthutst dat hij, in een reflexbeweging, de gashandles terug nam om ze onmiddellijk daarna weer naar voren te duwen en vervolgens de vlucht te beëindigen met een perfecte landing.

Bij het verlaten van de cockpit zei hij dan ook in het algemeen maar wel binnenskamers: 'She sure jumped off easy'.

Kortom, een verfraaide versie van de vlucht tegenover de buitenwereld; een herkenbare reactie van een vlieger die, ditmaal ten goede, zich heeft vergist in de vliegeigenschappen van zijn vliegtuig.

    • Mr. Dr. A.A. van Wijk