Schadeclaims

Omdat de aansprakelijkheidsverzekering onbetaalbaar zou worden, probeert prof. Wansink, hoogleraar verzekeringsrecht van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, de schuld maar te schuiven op slachtoffers die een schadeclaim indienen. (NRC Handelsblad, 31 mei).

Vooropgesteld dient te worden dat veel slachtoffers geen schadeclaim indienen of de moed al ruim voor de uitkeringsfase opgeven. Verzekeringsbedrijven maken slachtoffers door tal van zelf ingestelde regels en onaangename gebreken het leven zuur. Met Wansink ben ik van mening dat de in Amerika toegewezen claims onredelijk hoog kunnen zijn. Wansink verzuimt echter te vermelden dat in ons omringende landen de uitkeringen ten behoeve van slachtoffers vaak ook een stuk hoger liggen.

Verzekeringsbedrijven hebben jarenlang ruim 40 procent van de verzekeringspremie van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen niet hoeven uit te keren. Pas in 1989 wordt dat winstpercentage lager en pas in 1993 komt er een omslag. Over de vele miljarden, die dan al zijn verdiend, rept Wansink met geen woord. Wel noemt hij het malafide gedrag van de verzekeringswereld: de premie aanzienlijk verhogen en de dekking in diverse opzichten verlagen. Het is dáárdoor dat kleine en middelgrote bedrijven in de problemen komen!

    • René Carrière